Mākslas un antikvāro priekšmetu izsole

Norises laiks:
21.12. – 27.12.2017

Lote Nr. 1
EUR 2.20

Konstantīns Raudive
Silvestra Pērkona memuāri
1944. g., Rīgā

Lote Nr. 2
EUR 1.10

Arhitekts D. Zariņš
Būvmācība
Būvju darbi, I. daļa
1927. g., Rīgā

Lote Nr. 3
EUR 2.20

Būvinž. P. Aroniets
Būvmateriāli viņu īpašības un Lietošanas veidi
Otrs izlabots un papildināts izd.
1933. g., Rīgā

Lote Nr. 4
EUR 1.10

Latvju sporta kalendārs 1943
ar A.Hitlera bildi
Izg.laiks: 1942. g., Rīgā

Lote Nr. 5
EUR 5.50

Būvinž. P. Aroniets
Norādījumi mūrniekiem
1941. g., Rīgā

Lote Nr. 6
EUR 3.30

Latviešu tautasdziesmas
Izlase I
1955. g., Rīgā

Lote Nr. 7
EUR 1.10

Pasaku vācelīte
1947. g., Rīgā

Lote Nr. 8
EUR 16.50

Aleksandrs Grīns
Dvēseļu Putenis (3 grāmatas)
Romāns 3 daļās, I, II, III daļa
1958. g., Rīgā

Lote Nr. 9
EUR 6.60

Ādolfs Šilde
Pa deportēto pēdām
1956. g.

Lote Nr. 10
EUR 11.00

Arturs Silgailis
Latviešu leģions
Ar 296 atēliem un 30 shēmām
1962. g., Kopenhāgenā

Lote Nr. 11
EUR 3.30

Dr. Phil. J.A.Jansons un N.Kalniņš
Sidraba vītols
Tautasdziesmu krājums
1943. g., Rīgā

Lote Nr. 12
EUR 8.80

Dr. M. Valters
Mana sarakste ar Kārli Ulmani un
Vilhelmu Munteru
1957. g., Zviedrija

Lote Nr. 13
EUR 7.70

Margarita Kovaļevska
Astoņpadsmit
Tautasdziesmu krājums
1967. g., Zviedrija

Lote Nr. 14
EUR 11.00

Jānis Seskis
Latvijas valsts izcelšanās
Atmiņas un apcerējumi
(1914.-1921.)
1938. g., Rīgā

Lote Nr. 15
EUR 7.70

Kārlis Krūza
Zelta laipa
dzejoļi
1909. g., Rīgā

Lote Nr. 16
EUR 4.40

Valevs Uibopū
Neviens mūs nedzird
Pirmā daļa – Mākoņa ēnā,
Vidberga vāks
1949. g.

Lote Nr. 17
EUR 5.50

Teodors Plivjē
Berlīne
tulkojis Ādolfs Šilde
1955. g.

Lote Nr. 18
EUR 27.50

Dobeles un apkārtnes slimnīcas gada pārskats
1919.-1929., 1919.-1929.,
1932., 1934., 1936. g.
Nav nevienā bibliotēkā

Lote Nr. 19
EUR 11.00

Universitas (5 gab.)
1957. g. Nr.4, 1961. g. Nr.8,
1962. g. Nr.9, 1962. g. Nr.10, 1963. g. Nr.11

Lote Nr. 20
EUR 3.30

Latvija
Literārisks un informatīvs žurnāls
1940. g. Nr.36, Argentīna

Lote Nr. 21
EUR 2.20

Jaunais vārds
Latviešu literatūras un mākslas mēnešraksts
1946. g. Nr.1

Lote Nr. 22
EUR 2.20

Prof. Dr. med. K. Buduls
Veselīga dzīve
Cilvēka organisma uzbūve un kopšana
1950. g., Zviedrija

Lote Nr. 23
EUR 2.20

Jōņs Klīdzējs
Gōjputnu dzīsme stāsti
1944. g., Daugavpils

Lote Nr. 24
EUR 2.20

Edvarts Virza
Karalis Nameitis
poēma
1946. g.

Lote Nr. 25
EUR 4.40


Jaunā Raža (2 gab.)
1908. g. Nr.9, Nr.10, Rīgā

Lote Nr. 26
EUR 11.00

Latvju mazā enciklopēdija
pēdējā lapa bojāta, vāks līmēts
ap 1930. g., Rīgā

Lote Nr. 27
EUR 11.00

Klusie liecinieki
Senlietu albūms
1964. g., Pilskalns

Lote Nr. 28
EUR 5.50

Piemiņas vainags J.Rainim
Dzejas veltas
1930. g., Rīgā

Lote Nr. 29
EUR 3.30

Jānis Grīns
Redaktora atmiņas
1968. g., Zviedrija

Lote Nr. 30
EUR 2.20

Jānis Veselis
Latvju teiksmas
otrs un trešais izdevums
1948.g.

Lote Nr. 31
EUR 1.10

Ernests Hemingvejs
Vecais vīrs un jūra
Lielbritānija

Lote Nr. 32
EUR 3.30

Helēna Celmiņa
Sievietes PSRS cietumos
1980.g., Zviedrija

Lote Nr. 33
EUR 2.20

Kara invalīds
1994.g. Nr.39, Vācija

Lote Nr. 34
EUR 4.40

Rutku tēvs
Aklais Valentīns
1950.g., Vācija

Lote Nr. 35
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.9
1982. g., Amerika

Lote Nr. 36
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.11
1984. g., Amerika

Lote Nr. 37
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.12
1986. g., Amerika

Lote Nr. 38
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.14
1988. g., Amerika

Lote Nr. 39
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.15
1989. g., Amerika

Lote Nr. 40
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.17
1991. g., Amerika

Lote Nr. 41
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.18
1992. g., Amerika

Lote Nr. 42
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.1
1975. g., Amerika

Lote Nr. 43
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.3
1976. g., Amerika

Lote Nr. 44
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.4
1977. g., Amerika

Lote Nr. 45
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.6
1979. g., Amerika

Lote Nr. 46
EUR 3.30

Latvju māksla Nr.7
1980. g., Amerika

Lote Nr. 47
EUR 16.50

Kalnciema muzeja raksti I
Izdoti 30 eks.
2017. g., Valgunde

Lote Nr. 48
EUR 7.70

Latviešu lietišķā māksla (5 gab. + 2 pielikumi)
Nr.1, 2, 3, 6, 16
1966., 1967., 1968., 1971., 1987. g.,
Austrālija

Lote Nr. 49
EUR 1.10

Laikmets Nr.25
Ilustrēts mēnešraksts kultūrai,
Ģimenei un atpūtai
1954. g., Amerika

Lote Nr. 50
EUR 7.70

Juris Natanaēls Ramanis
Krusta skolas grāmata
511/2000
1995. g., Rīga

Lote Nr. 51
EUR 6.60

Jānis Siliņš
Lūdolfs Liberts
1943. g., Rīgā

Lote Nr. 52
EUR 3.30

Diētiskie ēdieni; Labu apetīti!;
Latviešu ēdieni
1969., 1970., 1972. g., Rīga

Lote Nr. 53
EUR 3.30

Padoma devējs zemes kopējiem
1852. g., Liepājā

Lote Nr. 54
EUR 2.20

J.Dravnieks
Vāciski-latviska vārdnīca; Uzvaras ceļš
1938. g., Rīga

Lote Nr. 55
EUR 2.20

4 grāmatas
Herberts Siliņš;
Mākslas darbu restaurācija;
Kārlis Jansons;
Latviešu padomju scenogrāfija

Lote Nr. 56
EUR 2.20

4 grāmatas
Dzintara krasts;
Rīga sociālisma laikmetā;
Latvijas dabas pieminekļi;
Mājas un sadzīves kultura
1958., 1972., 1973., 1980. g.

Lote Nr. 57
EUR 3.30

5 grāmatas
Kārlis Jēkabsons; J.Jaunsudrabiņš; F.E.Sillanpē;
Mirdza Ķempe
Muiznieka Meita;
Stāsti par maziem pilsētniekiem; Cilvēki vasaras naktī; Mīlestība;
Kas gudrs tam padoms;
Muižnieka meita – K.Ubāna vāks
1921., 1943., 1948., 1957., 1971. g.

Lote Nr. 58
EUR 3.30

2 grāmatas
Juris Urtāns
Pēdakmeņi, Robežakmeņi, Muldakmeņi
Rīga – apcerējumi par pilsētas vēsturi
1965., 1990. g., Rīga

Lote Nr. 59
EUR 3.30

Tā rīkojās SS
Dokumenti par SS noziegumiem
1962. g., Rīgā

Lote Nr. 60
EUR 2.20

Rasma Lāce
Arvīds Egle
1985. g., Rīga

Lote Nr. 61
EUR 3.30

Jaunāko laiku vēsture; Latvijas vēsture
1946., 1947. g., Vācija

Lote Nr. 62
EUR 3.30

Andrejs Pumpurs
Lāčplēsis

Lote Nr. 63
EUR 3.30

Ē.Mugurēvičs
Oliņkalna un Lokstenes pilsnovadi
3.-15. gs. Arheoloģiskie pieminekļi
1977. g., Rīga

Lote Nr. 64
EUR 3.30

Konrāds Ubāns
Reprodukciju albums
1982. g., Rīga

Lote Nr. 65
EUR 8.80

1940. g. vasaras vilcienu, autobusu,
tramvaju, kuģu līniju saraksts
1940. g., Rīga

Lote Nr. 66
EUR 3.30

Serbu-Turku kari
1889. g., Jelgava

Lote Nr. 67
EUR 2.20

Jānis Gulbis
Pēc negaisa; Zvaigznītes
1909. g., Pēterburga, 1911. g., Cēcsis

Lote Nr. 68
EUR 3.30

Medfro 1936 – zāļu rādītājs, informācija

Lote Nr. 69
EUR 2.20

Jaunības lietertūra 1., 2., 3. grāmata
1901., 1902. g., Jelgava

Lote Nr. 70
EUR 3.30

J.Ziemeļnieks
Kopotās dzejas
Vidberga vāks
1931. g., Rīgā

Lote Nr. 71
EUR 4.40

8 grāmatas
Ponzius Pilatus; Stāsti no Puriņu Klāva;
Jautri brīži; Jaunākais ceļojums uz Ziemeļpolu;
Berlikina Gezs; Austra;
Melnās ķēves čigānietes piedzīvojumi; Zemnieks un Liģeris
1867., 1884., 1887., 1892., 1893. 1899., 1903. g., Rīga,
1893. g., Jelgava

Lote Nr. 72
EUR 5.50

E.Ģērmanis
Latvju studentu dziesmas
1929. g., Rīgā

Lote Nr. 73
EUR 5.50

Kareivja rokasgrāmata
2. izdevums
1934. g.

Lote Nr. 74
EUR 7.70

Jaunais zinātnieks Nr.17
Ar 5 kartēm un 22 ilustrācijām
1933. g., Rīgā

Lote Nr. 75
EUR 7.70

Arnolds Šiņķis
Kurzemes cietoksnis
1998. g., Rīga

Lote Nr. 76
EUR 5.50

Vadonis pa Rīgu un Rīgas Jūrmalu,
kā arī Vidzemes un Kurzemes skaistākām vietām.
Rīgā

Lote Nr. 77
EUR 5.50

Valsts vēsturiskā muzeja krājumi III
1931. g., Rīga

Lote Nr. 78
EUR 5.50

Valsts vēsturiskā muzeja krājumi I
1930. g., Rīga

Lote Nr. 79
EUR 11.00

Latviešu leģionāri

Lote Nr. 80
EUR 49.50

Avīze “Aizkulises”
2.-12., 14.-32., 36.-37., 39.-52.,
(trūkst 1., 13., 33., 34., 35., 38.)
1931. g.

Lote Nr. 81
EUR 2.20

Rīgas latviešu labdarības biedrības
gada pārskats par biedrības darbību 1927. g.
1928. g., Rīgā

Lote Nr. 82
EUR 3.30

L.Adamovičs
No dzīvības avota I. burtnīca, 1., 2. puse;
Dzidrais avotiņš
1926., 1936. g., Rīgā

Lote Nr. 83
EUR 2.20

Pārskats par arheoloģiskiem izrakumiem
Rīgā 1957. g.
1959. g., Rīgā

Lote Nr. 84
EUR 2.20

Msgr. Sebastians Kneips
Mans testaments – ūdens ārstniecība
1914. g., Rīgā

Lote Nr. 85
EUR 3.30

P.Kārkliņš
Eksportsviesta pagatavošana
1929. g., Rīgā

Lote Nr. 86
EUR 3.30

Dziesmu svēku vadonis 1933
1933. g., Rīgā

Lote Nr. 87
EUR 2.20

Tev mūžam dzīvot Latvija 1918-1938
1938. g., Rīgā

Lote Nr. 88
EUR 3.30

Longīns Ausējs
Grāmata par laulību
1933. g., Rīgā

Lote Nr. 89
EUR 5.50

Inž.-techn. A. Vitckopfs
Koks un tā apstrādāšana
1942. g., Rīgā

Lote Nr. 90
EUR 2.20

Mājas viesa mēnešraksts 1901. g.

Lote Nr. 91
EUR 5.50

Ojārs Spārītis
Latvijas luterāņu dievnamu šodiena
1999.g.

Lote Nr. 92
EUR 5.50

Žurnāls “Mājas draugs” (2. gab.)
1938. g. 1.-12., 1938. g. 13.-24.

Lote Nr. 93
EUR 1.10

M.Seierss, A.Kāns
Slepenais karš pret padomju Krieviju
1948. g., Rīgā

Lote Nr. 94
EUR 1.10

Raksti par alkoholismu
1940. g., Rīgā

Lote Nr. 95
EUR 1.10

M.Sarfati; O.Liepiņš; V. Šekspīrs; E.Voless
Musolīnī; Olivers Kromvels;
Antonijs un Kleopatra; Pastarā diena
1903., 1933., 1934., 1934. g.

Lote Nr. 96
EUR 1.10

Senatne un māksla III
Stipri bojāta pelējums
1937. g.

Lote Nr. 97
EUR 2.20

Senatne un māksla I
Nedaudz bojāta,
trūkst pielikums K.Ulmanis
1936. g.

Lote Nr. 98
EUR 8.80

Anna Žīgure
Latvijas policijas vēsture 3. grāmata
1998. g.

Lote Nr. 99
EUR 8.80

Anna Žīgure
Latvijas policijas vēsture 2. grāmata
1998. g.

Lote Nr. 100
EUR 2.20

Arhitekts P.Kampe
Arhitektoniska ķermeņa pamatformas
ar 50 litogrāfijām
1924. g., Rīgā

Lote Nr. 101
EUR 5.50

Auksti ēdieni viesībām un ikdienai
1937. g., Rīgā

Lote Nr. 102
EUR 2.20

Ed. Virza
Z.A.Meirovics
bojāts vāks, lapām pleķi
1935. g., Rīgā

Lote Nr. 103
EUR 2.20

Katalogs
Jānis Lapsa – darba rīku rūpniecība
1937. g., Rīgā

Lote Nr. 104
EUR 12.10

A.Brigader
Spēka dēls
N.Strunkes ilustrācijas
1927. g., Rīgā

Lote Nr. 105
EUR 5.50

Brīvās zemes ilustrētais pielikums 1939. g.
Nr.1-Nr.50, trūkst Nr.10
1939. g., Rīgā

Lote Nr. 106
EUR 3.30

Arturs Kroders
1918 astoņpadsmitais novembris 1938
1938. g., Rīgā

Lote Nr. 107
EUR 2.20

Rīgas latviešu labdarības biedrība.
Gada pārskats par biedrības darbību 1934. gadā.
1935. g., Rīgā

Lote Nr. 108
EUR 3.30

Knuts Lesiņš
Problēmas un sejas latviešu mūzikā
1939. g., Rīgā

Lote Nr. 109
EUR 5.50

P.Birkerts
Ievads Latvju tautas prātniecībā
1937. g., Rīgā

Lote Nr. 110
EUR 3.30

Rudolf Thiel
Vīri cīņā pret nāvi un velnu
S.Vidberga vāks
1944. g., Rīgā

Lote Nr. 111
EUR 1.65

Darbs un atpūta
1939. g., Rīgā

Lote Nr. 112
EUR 3.30

Uzvaras ceļš
1939. g., Rīgā

Lote Nr. 113
EUR 1.65

Dr.med. M.Bircher-Benners un
Dr.med. Makss Birchers
Kā pagatavot svaigo augļu un sakņu barību
1935. g., Rīgā

Lote Nr. 114
EUR 2.20

Emīra Rozīte
Bez temperamenta
O.Norīša ilus., ieplēsts vāks
1938. g., Rīgā

Lote Nr. 115
EUR 1.65

Pastāsti
1937. g., Rīgā

Lote Nr. 116
EUR 1.10

Eduards Šturms
Akmens laikmets Latvijā
II savrupatradumi un kultūras rakst.
1927. g., Rīgā

Lote Nr. 117
EUR 1.10

Balss nostādīšanas metodika un teorija
1931. g., Rīgā

Lote Nr. 118
EUR 1.10

W. Dambergs
Zīmējumi
1907. g., Rīgā

Lote Nr. 119
EUR 2.20

P.Birkerts
Ko tauta saka par baznīcu un mācītājiem
1927. g., Rīgā

Lote Nr. 120
EUR 1.10

R. Blaumanis
Ugunī
1906. g., Rīgā

Lote Nr. 121
EUR 1.10

Ģen. Jānis Buivīds, Aleksandrs Zaļums
Napoleons Bonaparts
1930. g., Rīgā

Lote Nr. 122
EUR 1.10

Atturības biedrības “Auseklis”
gada grāmata 1903. g.; Latviešu tirzniecības un
rūpniecībs kalendārs 1900. g.

Lote Nr. 123
EUR 1.65

Kņ.Olga Bebutova; R.Blaumanis; K.Ieviņš
Aktrises Mīla; Trīnes grēki;
Mežrozītes mīlestība

Lote Nr. 124
EUR 1.10

Boriss Poļevojs
Stāsts par īstu cilvēku
1947. g., Rīga

Lote Nr. 125
EUR 3.30

Brīvības piem. gada grāmata 1936
1936. g., Rīga

Lote Nr. 126
EUR 5.50

J.Šķērstiņs
Rīgas jūrmala
ar autora ierakstu

Lote Nr. 127
EUR 2.20

Kārlis Kundziņš
Latvijas novadi Smiltene

Lote Nr. 128
EUR 1.10

Kapteinis Arturs Grasis
Bangu skavās
iesieta ādas vākos
1938. g., Rīgā

Lote Nr. 129
EUR 1.10

Edvins Mednis
Spārni
S.Vidberga zīmējumi un vāks

Lote Nr. 130
EUR 1.10

Z.Mauriņa
Dzīves apliecinātāji
1936. g., Rīgā

Lote Nr. 131
EUR 1.10

Otīlijas Kažas mākslas pinumu izstāde
1943. g.

Lote Nr. 132
EUR 1.10

Francijas modernās mākslas
Izstādes katalogs
1939. g.

Lote Nr. 133
EUR 1.10

Modernā Itālijas peizāžu izstāde
1938. g., Rīga

Lote Nr. 134
EUR 1.10

Ungāru tautas mākslas izstāde
1936. g.

Lote Nr. 135
EUR 1.10

Zviedru lietišķās mākslas izstāde Rīgā
1934. g., Rīga

Lote Nr. 136
EUR 1.10

Zviedru tauas māksla
1934. g.

Lote Nr. 137
EUR 1.10

Gammal-Lettisk Kultur
1931. g., Zviedrija

Lote Nr. 138
EUR 1.10

P.Dreimanis
Vispārīgā vēsture
1935. g., Rīgā

Lote Nr. 139
EUR 1.10

Agronoms J.Mazversits
Mūsu senču lopkopība

Lote Nr. 140
EUR 1.10

Jaunības tekas 1926. II pusgads

Lote Nr. 141
EUR 1.10

Kuršu kāpu folklora
1933. g., Rīgā

Lote Nr. 142
EUR 1.10

Jānis Dārdedzis
Latvju dievestība īss pārskats
1968. g., Amerika

Lote Nr. 143
EUR 1.10

K.Ieviņš
Apskaidrošanās
1937. g., Rīgā

Lote Nr. 144
EUR 1.10

Latvju daiņas
R.Birzgaļa ilustrācijās
1943. g., Rīga

Lote Nr. 145
EUR 1.10

K.Ieviņš
Kara dainas
J.Plēpja ilustrācijas
1943. g., Rīgā

Lote Nr. 146
EUR 1.10

Greizais spogulis Nr.3 1911. g.
1911. g.

Lote Nr. 147
EUR 1.10

Greizais spogulis Nr.3 1914.g.
1914.g.

Lote Nr. 148
EUR 1.10

Kara spogulis Nr.5 1914. g.
1914. g.

Lote Nr. 149
EUR 1.10

Greizais spogulis Nr.13/14 1915.g.
1915.g.

Lote Nr. 150
EUR 1.10

Greizais spogulis Nr.19/20 1915. g.
1915. g.

Lote Nr. 151
EUR 1.10

Greizais spogulis Nr.8 1914.g.
1914.g.

Lote Nr. 152
EUR 1.10

Ziedonis Ligers
Latviešu tautas kultūra I
1942. g., Rīgā

Lote Nr. 153
EUR 1.10

Rihards Skrubis
Zobena dziesmas
1997.g., Rīga
Ādas vāki

Lote Nr. 154
EUR 1.10

9. latviešu dziesmu svētki
1938. g., Rīgā

Lote Nr. 155
EUR 1.10

Konstantīns Raudive
Pārpersonīgais un personīgais
Otrais iespiedums
1943.g., Rīga

Lote Nr. 156
EUR 1.10

Indriķa Livonijas hronkia
1936. g., Rīgā

Lote Nr. 157
EUR 1.10

Ceļi rakstu krājums VIII
Otrais iespiedums
1937.g., Rīga

Lote Nr. 158
EUR 1.10

Nedēļa Nr.2., 1915. g.
1915. g., Rīgā

Lote Nr. 159
EUR 1.10

Latvju māksla 1983. g. Nr.10
1983.g., Amerika

Lote Nr. 160
EUR 1.10

Latvju māksla 1987. g., Nr.13
1987. g., Amerika

Lote Nr. 161
EUR 1.10

Grafika
1965.g., Tallina

Lote Nr. 162
EUR 1.10

Gleznas
1965. g., Tallina

Lote Nr. 163
EUR 1.10

Katalogs
Ukrainas PSR tēlotāj mākslas izstāde
1965.g., Tallina

Lote Nr. 164
EUR 1.10

Vilhelma Purvīša skolnieki
izstādes katalogs
2014. g., Rīga

Lote Nr. 165
EUR 1.10

Katalogs
Karikatūras
1969.g., Rīga

Lote Nr. 166
EUR 1.10

Mākslas dienas 1976.,1978.,1982.,
1986. g.; Padomju Latvijas tēlotājas mākslas
ceļotājas izstādes katalogs (kserokopija); PSRS mākslas fonda statūti

Lote Nr. 167
EUR 1.10

Konrāda Ubāna gleznu izstāde
1957.g., Jelgava

Lote Nr. 168
EUR 1.10

cand. hist. Evalds Bredaus
Senlaiku vēstures sinhronistiskās
tabulas
1933. g., Rīgā

Lote Nr. 169
EUR 1.10

Pēteris Upītis
Teodors Ūders
1943.g., Rīga

Lote Nr. 170
EUR 1.10

Vilnis Purēns
Latvijas ģērboņu grāmata
1993. g., Rīgā

Lote Nr. 171
EUR 1.10

Uga Skulme
Akvarelis
1957.g., Rīga

Lote Nr. 172
EUR 1.10

Ilmārs Mežs
Latvieši Latvijā
1994. g.

Lote Nr. 173
EUR 1.10

J.Rainis
Pusideālists
1902.g., Pēterburga
Nav vāks

Lote Nr. 174
EUR 1.10

Ervins Vēveris, Mārtiņš Kuplais
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzējā
lapas deformētas no mitruma
1994. g.

Lote Nr. 175
EUR 1.10

A.Alsupe, A.Kargane
Tautas lietišķā māksla padomju Latvijā
1988.g., Rīga

Lote Nr. 176
EUR 1.10

Mārtiņa Zaura darbu izstādes
katalogs
1965. g., Rīgā

Lote Nr. 177
EUR 1.10

Gustava Šķiltera darbu izstādes katalogs
1950.g., Rīga

Lote Nr. 178
EUR 1.10

Jānis Tīdemanis gleznu izstāde
katalogs
1982. g., Rīgā

Lote Nr. 179
EUR 1.10

Jānis Brekte personālizstāde
katalogs
1980.g., Rīga

Lote Nr. 180
EUR 1.10

Leo Svempam – 90
Gleznu izstāde
katalogs
1987. g., Rīgā

Lote Nr. 181
EUR 1.10

Kārļa Miesnieka darbu izstādes katalogs
katalogs
1959.g., Rīga

Lote Nr. 182
EUR 1.10

Artūra Baumaņa darbu izstādes katalogs
katalogs
1952. g., Rīgā

Lote Nr. 183
EUR 1.10

Leo Kokle – izstādes katalogs
1964.g., Rīga

Lote Nr. 184
EUR 1.10

Ādama Alkšņa izstādes katalogs
1947. g., Rīgā

Lote Nr. 185
EUR 1.10

Л.Л.Таиван
По Латгалии
1988.g., Rīga

Lote Nr. 186
EUR 1.10

Cittautu mākslas vēsture (1. un 2. sējums)
1965. g., Rīgā

Lote Nr. 187
EUR 1.10

P. Dreimanis
Latvijas un vispārīgās vēstures atlants
33 kartes

Lote Nr. 188
EUR 1.10

Lyonel Feininger

Lote Nr. 189
EUR 1.10

Jean Effel
Адам познает мир
33 kartes
1962. g., Igaunija

Lote Nr. 190
EUR 1.10

Историко-этнографический
атлас Прибалтики
Одежда + карты

Lote Nr. 191
EUR 1.10

Lettische avantgarde 1910-1935

Lote Nr. 192
EUR 11.00

Die Malschule Johannes Walter-Kurau
Одежда + карты
2007.g., Vācija

Lote Nr. 193
EUR 22.00

Между Балтикой и Берлином

Lote Nr. 194
EUR 1.10

Mākslas izstāde veltīta Uzvaras dienai
1946.g., Rīgā

Lote Nr. 195
EUR 1.10

Padomju Latvijas mākslinieku darbu
izstādes katalogs
1945.g., Rīgā

Lote Nr. 196
EUR 1.10

Каталог
1958.g., Rīgā

Lote Nr. 197
EUR 1.10

Выставка изобразительного искусства Латвийской ССР
1955.g., Rīgā

Lote Nr. 198
EUR 1.10

XXX
katalogs
1947.g., Rīgā

Lote Nr. 199
EUR 1.10

Каталог выставки латышских художников
bojāts vāks
1948.g., Maskava

Lote Nr. 200
EUR 1.10

Rakstnieki un mākslinieki kareivjiem
J.Rozentāla vāks
1915.g., Rīgā

Lote Nr. 201
EUR 3.30

Valdis Brauns
Sapņu vējš
2000.g., Rīga

Lote Nr. 202
EUR 3.30

Valdis Brauns
Sāļie vēji

Lote Nr. 203
EUR 2.20

Valdis Brauns
Kāzas

Lote Nr. 204
EUR 5.50

Ineta Ruka
Mani lauku ļaudis

Lote Nr. 205
EUR 3.30

Latvijas vēstures atlants
1998.g, Rīga

Lote Nr. 206
EUR 3.30

Jānis Kreicbergs
2009.g., Rīga

Lote Nr. 207
EUR 5.50

Tukuma pilsētas mākslas muzejs
Katalogs
1938.g., Tukums

Lote Nr. 208
EUR 2.20

Ilma Grauzdiņa un Arnis Poruks
Dziesmu svētku gara gaita
1990.g., Rīga

Lote Nr. 209
EUR 5.50

Neatkarīgo mākslinieku vienības
34. mākslas izstādes katalogs

Lote Nr. 210
EUR 3.30

Kristīne Zaļuma
Lielupes muiža
2014.g., Rīga

Lote Nr. 211
EUR 3.30

Latviešu vēsture I sējums 1.daļa
1938.g., Rīga

Lote Nr. 212
EUR 3.30

Jānis Strauss
Būvniecības jautājumi un atbildes

Lote Nr. 213
EUR 2.20

F.Veinberģis
Iz Latviešu-Leišu vēstures
1921.g., Rīga

Lote Nr. 214
EUR 3.30

1. Latvijas daiļamatniecības izstādes katalogs
1937.g., Rīgā

Lote Nr. 215
EUR 3.30

Igauņu mākslas izstāde
1937.g., Rīga

Lote Nr. 216
EUR 3.30

Kultūras fonda III Latvijas mākslas izstāde
1936.g., Rīgā

Lote Nr. 217
EUR 2.20

Leo Svemps
1968.g., Rīga

Lote Nr. 218
EUR 2.20

Ernesta Kāļa saglabāto darbu izstādes katalogs
1956.g., Rīgā

Lote Nr. 219
EUR 5.50

Latvijas 10 gadu jubilejas māslas izstāde
1928.g., Rīga

Lote Nr. 220
EUR 3.30

Kārlis Rijnieks
Mūsdienu cilvēks
1939.g., Rīgā

Lote Nr. 221
EUR 3.30

Baltischer Wappen Kalender
1902.g.

Lote Nr. 222
EUR 3.30

Münchener Kalender
1901.g., Rīgā

Lote Nr. 223
EUR 5.50

Anšlavs Egītis
Valdemārs Tone
1944.g., Rīgā

Lote Nr. 224
EUR 5.50

Jāzeps Grosvalds
1938.g., Rīgā

Lote Nr. 225
EUR 5.50

Latvijas saule 19/20, 21/22, 23/24
1924.g., Rīgā

Lote Nr. 226
EUR 5.50

Latvijas PSR arhitektūras pieminekļi
1938.g., Rīgā

Lote Nr. 227
EUR 5.50

Aleksandrs Junkers
Orģinālkokgrebumi
Ed. Virzas poēmai “Straumēni”
1942.g., Rīgā

Lote Nr. 228
EUR 2.20

J.Rainis
Zelta zirgs
1958.g., Rīgā

Lote Nr. 229
EUR 2.20

Современная Латвийская керамика
1979.g., Maskava

Lote Nr. 230
EUR 5.50

Latviešu kultūra senatnē
1937.g., Rīgā

Lote Nr. 231
EUR 11.00

Oļģerts Ābelīte
Kokgrebumi
Nr. 64/100
1943.g., Rīga

Lote Nr. 232
EUR 3.30

A.Niedra
Kopoti raksti 4/5
1914.g., Jelgavā

Lote Nr. 233
EUR 3.30

L.Abrence
Jelgavas grāmata
1984.g., Rīga

Lote Nr. 234
EUR 1.10

Pastkartes (5 gab.)

Lote Nr. 235
EUR 1.10

Pastkartes (5 gab.)

Lote Nr. 236
EUR 1.10

Pastkartes (6 gab.)

Lote Nr. 237
EUR 1.10

Pastkartes (7 gab.)

Lote Nr. 238
EUR 1.10

Pastkartes (6 gab.)

Lote Nr. 239
EUR 1.10

Pastkartes (6 gab.)

Lote Nr. 240
EUR 1.10

Pastkartes (6 gab.)

Lote Nr. 241
EUR 1.10

Pastkartes (6 gab.)

Lote Nr. 242
EUR 1.10

Pastkartes (5 gab.)

Lote Nr. 243
EUR 1.10

Pastkartes (6 gab.)

Lote Nr. 244
EUR 1.10

Pastkartes (7 gab.)
Marta Egerte sniedz koncertu Latvijā 1930. gados

Lote Nr. 245
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 246
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 247
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 248
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 249
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 250
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 251
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 252
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 253
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 254
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 255
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 256
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 257
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 258
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 259
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 260
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 261
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 262
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 263
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 264
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 265
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 266
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 267
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 268
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 269
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 270
EUR 11.00

Erotiska pastkarte

Lote Nr. 271
EUR 154.00

Erotiski foto (7 gab.)

Lote Nr. 272
EUR 5.50

Telegramma 1866.g.

Lote Nr. 273
EUR 16.50

Gunārs Krollis
Melngalvju nams
pap., krāsa, oforts, 27×21 cm
2004.g.

Lote Nr. 274
EUR 1.10

Zviedrija šiliņš (?)
vara, sv. 0.96gr.
ap 1716 g.

Lote Nr. 275
EUR 1.10

Figūra
Lācēns ar medus podu
porc., Ļeņingrada(?), h=7cm

Lote Nr. 276
EUR 5.50

Figūra
Cauna ar olu
porc., LFZ, h=10.5 cm

Lote Nr. 277
EUR 44.00

V. De-Būrs
Neptūns
Sienas panno
Māls, 33×29 cm

Lote Nr. 278
EUR 77.00

Figūra
Suns
Zeltīta bronza, marmors, h=19 cm
Krievija, ap 1900. g.
Mute kustināma, trūkst riņķis

Lote Nr. 279
EUR 4.40

Sakta
Svars 7,50 gr.

Lote Nr. 280
EUR 4.40

Sakta
Sudrabs 875°, svars 7.87 gr.

Lote Nr. 281
EUR 11.00

Rokassprādze
Sudrabs 875°, svars 47.7 gr.

Lote Nr. 282
EUR 66.00

Jānis Brekte (1920.-1985.)
Vecrīga
pap., akv., 23×16 cm
1971.g.

Lote Nr. 283
EUR 22.00

Alvas zaldātiņi
h=3.5 cm

Lote Nr. 284
EUR 11.00

Sakta
diametrs 5.8 cm

Lote Nr. 285
EUR 9.00

Sakta
Pieci lati
Sudrabs 835°, diametrs 4cm, svars 24g.

Lote Nr. 286
EUR 165.00

Sakta
Kuske lekob
d=14cm
1803. g.

Lote Nr. 287
EUR 16.50

Sakta
Zemas proves sudrabs, d=14cm,
svars 99.4 gr.
ap 1920. g.

Lote Nr. 288
EUR 16.50

Sakta
Meistars BB, sudrabs 875°, zelts

Lote Nr. 289
EUR 44.00

Sakta
Sudrabs 12 lotes, stikls, d=9cm
19. gs.

Lote Nr. 290
EUR 33.00

A.Vīksne
Sakta
Varš, stikls, d=18cm

Lote Nr. 291
EUR 1.10

Jānis Zuntaks (1906.-1985.)
Piemājas dīķis
a. k. e., 41×50.5cm

Lote Nr. 292
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 293
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 294
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 295
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 296
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 297
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 298
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 299
EUR 1.10

Izstāžu katalogi (4 gab.)
Otrā republikas zīmējumu izstāde;
Republikas 2. stājgrafikas izstāde;
Otrā vispārējā latviešu mākslas izstāde;
Mākslas katalogs 1981. g.

Lote Nr. 300
EUR 1.10

Rīgas ekslibristu kluba biedru
ekslibru izstāde
1991. g., Rīga

Lote Nr. 301
EUR 1.10

Latvian kuvaamataiteen näyttely
1968. g., Helsinki

Lote Nr. 302
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1894. g., Rīga

Lote Nr. 303
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1909. g., Rīga

Lote Nr. 304
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1906. g., Rīga

Lote Nr. 305
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1902. g., Rīga

Lote Nr. 306
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1900. g., Rīga

Lote Nr. 307
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1893. g., Rīga

Lote Nr. 308
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1914. g., Rīga

Lote Nr. 309
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1896. g., Rīga

Lote Nr. 310
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1910. g., Rīga

Lote Nr. 311
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1911. g., Rīga

Lote Nr. 312
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1892. g., Rīga

Lote Nr. 313
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1891. g., Rīga

Lote Nr. 314
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1892. g., Rīga

Lote Nr. 315
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1899. g., Rīga

Lote Nr. 316
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1878. g., Rīga

Lote Nr. 317
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1861. g., Rīga

Lote Nr. 318
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1915. g., Rīga

Lote Nr. 319
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1912. g., Rīga

Lote Nr. 320
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1913. g., Rīga

Lote Nr. 321
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1898. g., Rīga

Lote Nr. 322
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1913. g., Rīga

Lote Nr. 323
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1860. g., Rīga

Lote Nr. 324
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1907. g., Rīga

Lote Nr. 325
EUR 5.50

Rigaischer Almanach
1890. g., Rīga

Lote Nr. 326
EUR 5.50

4. lielās nometnes ugunskurs (9 gab.)
Nr.2-Nr.10
1938. g., Rīga

Lote Nr. 327
EUR 11.00

Ugunskurs Latvijas skautu centrālās
organizācijas mēnešraksts (21 gab.)
1933. g. Nr.-88, 86, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97;
1934. g. Nr.-98, 102, 104, 105, 106, 108;
1935.g. Nr.-112, 113, 117, 118; 1939.g. Nr.-165; 1940.g. Nr.-171

Lote Nr. 328
EUR 3.30

Mājas viesis 1864 g.
1864.g. Nr.1-5, 9-11, 15, 17, 19, 24-27,
30, 32, 33, 36, 38, 44, 45 + pielikums

Lote Nr. 329
EUR 2.20

Mājas viesis 1862 g.
1862.g. Nr.1, 8, 26-30, 33-35, 37,
41, 43, 48, 51, 52

Lote Nr. 330
EUR 2.20

Lithuania
1946. g., Vācija

Lote Nr. 331
EUR 2.20

P. Žadeikis
Su Lietuva ar prie lenkijos?
1921.g., Amerika

Lote Nr. 332
EUR 5.50

Darbs un zeme
1942.g. Nr.10, 12-20;
1943.g. Nr.5, 11, 13

Lote Nr. 333
EUR 3.30

Antanas Olšauskas
1934.g., Amerika

Lote Nr. 334
EUR 3.30

Z.N.Ambarcumjans
Nosaukums: Bibliotekārā klasifikācija
(lekciju kurss I, II)

Lote Nr. 335
EUR 1.10

O.Mardens
Pareizas domāšanas panākumi
1935.g., Rīga

Lote Nr. 336
EUR 3.30

Jānis Strauss
Būvniecības jautājumi un atbildes
1935. g., Rīga

Lote Nr. 337
EUR 4.40

Zalktis, 1908.g. Nr.4
1908.g., Rīga

Lote Nr. 338
EUR 4.40

Zalktis, 1907.g. Nr.3
1907.g., Rīga

Lote Nr. 339
EUR 4.40

Zalktis, 1907.g. Nr.2
1907.g., Rīga

Lote Nr. 340
EUR 4.40

Zalktis, 1906.g. Nr.1
1906.g., Rīga

Lote Nr. 341
EUR 1.10

Rita Liepa
Don Huana svētdiena
1944.g., Rīga

Lote Nr. 342
EUR 6.60

E.Jirgensons
Nosaukums: Automobīlis jautājumos un atbildēs

Lote Nr. 343
EUR 2.20

V.Eglītis
Poruks – V.Eglīša kritika
1903.g., Rīga

Lote Nr. 344
EUR 2.20

Kurts Fridrichsons
Purvītis königs munks mazerēls

Lote Nr. 345
EUR 5.50

Antons Pavlovičs
Celojums pa svešām zemēm
1939.g., Rīga
Ar autora autogrāfu

Lote Nr. 346
EUR 1.10

Prof. dr. J. Endzelīns
Ievads Baltu filoloģijā
1945.g., Rīgā

Lote Nr. 347
EUR 3.30

Kr. Un G. Eliasi
Franču jaunlaiku glezniecība
1939.g., Rīgā

Lote Nr. 348
EUR 3.30

Prof. J. Plāķa
Leišu valodas rokas grāmata
1926.g., Rīgā

Lote Nr. 349
EUR 1.10

A.Melnalkšņa
Dzimtā zeme
I. grāmata
1921.g., Valmierā

Lote Nr. 350
EUR 1.10

Steigiamojo seimo darbai I-V, VI-X
1920.g.

Lote Nr. 351
EUR 5.50

Georgs Brants
The Latvian ballet
I. grāmata
1937.g., Rīga

Lote Nr. 352
EUR 2.20

Latvju tautas dejas (1., 2. burtnīca);
Citu tautu nacionālās dejas (1. burtnīca)

Lote Nr. 353
EUR 11.00

Adolfas Šapoka
Lietuva ir lenkija
ar autora parakstu
1938.g., Kauņa

Lote Nr. 354
EUR 11.00

Daile
1930.g. Nr.3; 1931.g. Nr. 2, 3, 4;
1933.g. Nr.5

Lote Nr. 355
EUR 11.00

Pirmā Baltijas vēsturnieku konference
1938.g., Rīgā

Lote Nr. 356
EUR 16.50

Edgars Ķiploks
Dzimtenes draudzes un baznīcas
Ar 545 ilustrācijām
1987. g., Amerika

Lote Nr. 357
EUR 5.50

Broša
Dzintars, sudrabs 875°, sv. 17.23 gr.

Lote Nr. 358
EUR 4.40

Saktiņa
Dzintars, sudrabs 875°, sv. 7.23 gr.

Lote Nr. 359
EUR 2.20

Broša
Dzintars, metāls, sv. 7.11 gr.

Lote Nr. 360
EUR 3.30

A.Upmale
Dekoratīvs trauks
Māls

Lote Nr. 361
EUR 8.80

Kartes (8 gab.)
30-Dobele, 35-Ainaži, 36-Sveiciems,
40-Baldone, 44-Aloja, 55-Cēsis, 64-Smiltene, 71-Valka

Lote Nr. 362
EUR 5.50

Kartes (5 gab.)
Faksimilizdevums
55-Cēsis, 56-Ieriķi, 65-Dzērbene, 66-Ērgļi, 67-Pļaviņas

Lote Nr. 363
EUR 24.20

Pelnutrauks
Brāļi Askov&CO
Stikls, Liķieru fabrika Rīga, 12×16.5 cm

Lote Nr. 364
EUR 181.50

Dekoratīvs šķīvis
Pulvertornis
Jesen f-ka, N.Strunkes mets, d=12cm

Lote Nr. 365
EUR 16.50

Figūras
Tautiskais pārītis
Porc., h1=11cm, h2=11cm

Lote Nr. 366
EUR 110.00

Figūra
Tauriņš (dzeltens)
Restaurācija
Porc., PFF, h=5.5cm

Lote Nr. 367
EUR 110.00

Figūra
Tauriņš (zaļš)
Porc., PFF, h=5.5cm

Lote Nr. 368
EUR 77.00

Figūra
Tauriņš (zils)
Porc., PFF, h=5.5cm
Nelieli defekti spārniem

Lote Nr. 369
EUR 13.20

Automašīna
Gaz-13 “Čaika”
h=3.5cm, l=12.5cm, w=4.5cm

Lote Nr. 370
EUR 9.90

Automašīna
Kraz
h=5.8cm, l=16cm, w=5.2cm

Lote Nr. 371
EUR 2.20

Medicīnas instruments – knaibles
garums 42cm

Lote Nr. 372
EUR 2.20

Medicīnas instruments
garums 35cm

Lote Nr. 373
EUR 1.10

Medicīnas instruments
garums 18.5cm, platums 12cm

Lote Nr. 374
EUR 38.50

Sērkociņu kārbiņa
Sudrabs, 875°, svars 31.02gr., 6x5cm

Lote Nr. 375
EUR 13.20

Glāžu turētāji (6 gab.)
melhiors, h=9cm, d=6.5cm

Lote Nr. 376
EUR 16.50

Monētas
PSRS monētas 50 kapeikas
1924.TP, 1925.PL, 1926.PL

Lote Nr. 377
EUR 16.50

Žanis Sūniņš
Pajūgs
pap. akv., 18.5×14.5cm
ap 1960. g.

Lote Nr. 378
EUR 22.00

Figūra
Meitene ar kontrabasu
Porc., RPFR, h=6,2cm

Lote Nr. 379
EUR 44.00

Dzintara aproce
svars 67gr.

Lote Nr. 380
EUR 24.20

Figūra
Baiba
Porc., PFF, h=21cm

Lote Nr. 381
EUR 11.00

Kārba
Rīgas pils
porc., RPFF, h=6.5cm
Neliels defekts

Lote Nr. 382
EUR 5.50

Figūras
Mazais tautiskais pārītis
Porc., Rīga, h1=7cm, h2=6.5cm

Lote Nr. 383
EUR 5.50

Figūra
Zivs
porc., PFF, h=13.5cm

Lote Nr. 384
EUR 3.30

Figūra
Stirna
Porc., RPP, h=7.8cm

Lote Nr. 385
EUR 5.50

Figūra
Kumeliņš (brūns)
porc., Rīga, h=8cm

Lote Nr. 386
EUR 5.50

Figūra
Lapsa
Porc.

Lote Nr. 387
EUR 2.20

Figūra
Ukraiņu dejotāji
porc., h=6cm

Lote Nr. 388
EUR 44.00

Dzintara krelles
Svars 143gr.

Lote Nr. 389
EUR 7.70

Dzintara broša, 5 piekari
Svars 11.9gr.

Lote Nr. 390
EUR 26.40

Sudraba glāzes (2 gab.)
Sudrabs 875°, 60.6gr.

Lote Nr. 391
EUR 5.50

Pūķis
Sudrabs, 925°, Svars 8.8gr.

Lote Nr. 392
EUR 4.40

Svari
Sudrabs, 925°, Svars 7gr.

Lote Nr. 393
EUR 3.30

Krustiņš
Sudrabs, 700°, Svars 7.1gr.

Lote Nr. 394
EUR 11.00

Monētas
1Ls un 2Ls monētas
1924.g, 1925.g.

Lote Nr. 395
EUR 2.20

Brošas, bižutērija
sarkani stikli

Lote Nr. 396
EUR 5.50

Aproču pogas
Sudrabs 925°, 11.14gr.

Lote Nr. 397
EUR 55.00

Dzintara krelles
Svars 17.10gr.

Lote Nr. 398
EUR 7.70

Modelis
Vaz-2101
1:43
trūkst viena riepa

Lote Nr. 399
EUR 5.50

Pagātnes automobīļi 1906

Lote Nr. 400
EUR 5.50

Art Deco stila plauktiņš

Lote Nr. 401
EUR 11.00

Cukura karote
Sudrabs 830°, 11.85gr.

Lote Nr. 402
EUR 15.40

Tējkarote ar kuģi
Sudrabs 800°, 15gr.

Lote Nr. 403
EUR 55.00

Pūdernīca
Sudrabs, 76gr.

Lote Nr. 404
EUR 22.00

Liķiera glāzes (2 gab.)
Tehnika, izmērs: Sudrabs 875°, 36gr.

Lote Nr. 405
EUR 16.50

Rotaļlieta
Tornis

Lote Nr. 406
EUR 27.50

Vilciens
Lokomatvīve, 2 vagoni, lafete

Lote Nr. 407
EUR 137.50

Portigārs
Sudrabs, 125gr.

Lote Nr. 408
EUR 52.80

Sālnīca ar emalju
Sudrabs, 24gr.

Lote Nr. 409
EUR 88.00

Emaljas karote
Sudrabs, 42gr.

Lote Nr. 410
EUR 187.00

Portigārs
Sudrabs, 136gr.

Lote Nr. 411
EUR 550.00

Kafijas kanna
Sudrabs 800°, 771gr., Vācija

Lote Nr. 412
EUR 11.00

Šķīvis
“Tukums”
diametrs – 31.5 cm

Lote Nr. 413
EUR 165.00

Pulka zīme
Kara pārvalde T.T.K.P.

Lote Nr. 414
EUR 22.00

Sālnīca
Latvija, Sudrabs 875°, 34.85gr.

Lote Nr. 415
EUR 110.00

Daugavas jātnieku pulks Nr.112

Lote Nr. 416
EUR 55.00

Ugunsdzēsēju nozīme

Lote Nr. 417
EUR 33.00

Aizsargu nozīme Nr.3057

Lote Nr. 418
EUR 11.00

Skautu nozīme

Lote Nr. 419
EUR 11.00

Medaļa
Sesto Dziesmusvētku piemiņai

Lote Nr. 420
EUR 1.10

Dzintars
19.58 gr.

Lote Nr. 421
EUR 1.10

Sakta
5 lati

Lote Nr. 422
EUR 1.10

Sakta “Pūt vējiņi, dzen laiviņu”

Lote Nr. 423
EUR 1.10

Sakta, 3 piekari
Dzintars

Lote Nr. 424
EUR 1.10

Sakta
Dzintars

Lote Nr. 425
EUR 1.10

Sakta
Dzintars

Lote Nr. 426
EUR 1.10

Gredzens
Sudrabs
Trūkst akmentiņi

Lote Nr. 427
EUR 1.10

Sudraba kuloniņš

Lote Nr. 428
EUR 1.10

Sudraba plāksnīte

Lote Nr. 429
EUR 55.00

Vera Kauriņa
Porcelāna vāze
porc., roku darbs,
Rīgas keramikas fab., h=11.5cm

Lote Nr. 430
EUR 22.00

Vāzīte
porc., gleznojums,
roku darbs A.G., h=8.6cm

Lote Nr. 431
EUR 55.00

Vera Kauriņa
Porcelāna lādīte
porc., roku darbs,
Rīgas keramikas fab., 5.5x8x11.5cm

Lote Nr. 432
EUR 44.00

Pāvels Veselovs
Zirgs
porc., h=10cm, 20x8cm

Lote Nr. 433
EUR 11.00

Vāzītes (2 gab.)
porc., zeltījums, RPF, h=7cm

Lote Nr. 434
EUR 77.00

Obligācijas (16 gab.)

Lote Nr. 435
EUR 220.00

Servīze
Pēc R.Sutas meta
Paplāte, Kafijas kanna (trūkst vāks),
krējuma trauks, cukurtrauks,
2 tasītes un 2 apakštasītes, 2 šķīvīši
porc., Kuzņecova f-ka
1 tasīte restaurēta

Lote Nr. 436
EUR 4.40

Monētas
Austrālija 50 centi (2 gab.)

Lote Nr. 437
EUR 1.10

Monēta
2 Kapeikas EM
Krievija, HM

Lote Nr. 438
EUR 13.20

Monēta
1 Rublis
Krievija, ★, 1898. g.

Lote Nr. 439
EUR 3.30

Monēta
5 Reihsmarkas
Vācija
1934. g.

Lote Nr. 440
EUR 3.30

Monēta
1 Florīns – 2 Šiliņi
Austrālija
1936. g.

Lote Nr. 441
EUR 22.00

Monētas
5Ls (2 gab.)
1931. g.

Lote Nr. 442
EUR 11.00

Monēta
5Ls
1932. g.

Lote Nr. 443
EUR 1.10

Rūta Šteinerte (1942-2003)
Ainava ar dīķi
k.e. 35.5×42.5 cm

Lote Nr. 444
EUR 33.00

A.Čaupovs-Čavarts (1929.-1992.)
Vecrīga
pap. akv., 60x43cm
1983.g.

Lote Nr. 445
EUR 16.50

Nezināms autors
Pasaku motīvs
pap. ogle, 64x48cm
1902.g.

Lote Nr. 446
EUR 1.10

Rūta Šteinerte (1942.-2003.)
Pie krūma
k. e., 38.6×29.9 cm
ap 1970.g.

Lote Nr. 447
EUR 1.10

Aleksandrs Logvins
Ainava
k.e. 36x48cm

Lote Nr. 448
EUR 1.10

Rūta Šteinerte (1942.-2003.)
Studija ar akmeņiem
k.e., 39.5x50cm
ap 1970.g.

Lote Nr. 449
EUR 77.00

Nezināms autors
Ainava ar kalniem
akv. e., 22.5x41cm
19.gs. beigas

Lote Nr. 450
EUR 77.00

Edgars Vinters (1919.-2014.)
Upīte pavasarī
k. e., 24x32cm

Lote Nr. 451
EUR 16.50

A.Čaupovs-Čavarts (1929.-1992.)
Vecrīga
pap. jaukta teh., 35x24cm

Lote Nr. 452
EUR 16.50

Pauls Duškins (1928.-1996.)
Pavasaris
pap. akv., 29x28cm

Lote Nr. 453
EUR 16.50

Māra Rikmane (1939.)
Parsu klusuma torņi
pap. akv., 13.5×12.5cm

Lote Nr. 454
EUR 22.00

Oto Pladers (1897.-1970.)
Lielupes krasts
a. e., 17x27cm

Lote Nr. 455
EUR 2.20

Bruno Sipāns (1913.-1973.)
Upes ainava
k. e., 49x74cm

Lote Nr. 456
EUR 2.20

Bruno Sipāns (1913.-1973.)
1905.g. piemineklis
k. e., 50.5x69cm

Lote Nr. 457
EUR 1.10

Nezināms autors
Rudens
k. e., 30.5×48.3cm
1940.g.

Lote Nr. 458
EUR 2.20

Ģedarts Eliass (1887.-1975.)
Dubultakts
p. ogle, 32x47cm
Jelgavas muz. apstiprinājums par īstumu

Lote Nr. 459
EUR 2.20

Antanas Kučas (1909.-1984.)
Pilsēta
pap. linogriezums, 22x26cm
1967.g.

Lote Nr. 460
EUR 2.20

Saulius Kruopis (1960.)
Dāvida zvaigzne
p. linogriezums, 24x33cm
1990.g.

Lote Nr. 461
EUR 11.00

Kauss 0.5L
keramika, atskaņo mūziku

Lote Nr. 462
EUR 11.00

Kauss 2L
keramika

Lote Nr. 463
EUR 55.00

Monēta
Holandes dālderis
1682. g.

Lote Nr. 464
EUR 5.50

Figūras
Ziloņi (4 gab.)
biskvīts

Lote Nr. 465
EUR 2.20

Zila vāze
kobalts

Lote Nr. 466
EUR 330.00

Bīdermeijera stila sofa
koks
19gs. beigas

Lote Nr. 467
EUR 22.00

Amerikāņu rakstāmmašīnu centrāles krēsls
koks

Lote Nr. 468
EUR 11.00

Arhīvs par Kuzņecova rūpnīcu
kaudze ar dažādiem materiāliem

Lote Nr. 469
EUR 3.30

Apliecības (5 gab.)

Lote Nr. 470
EUR 33.00

Labības novākšana
pap. akv., 32x23cm
ap 1930.g.

Lote Nr. 471
EUR 55.00

Staburags
pap. akv., 19x27cm
ap 1930.g.

Lote Nr. 472
EUR 77.00

Ar ogām
pap. akv., 33.5×24.5cm
ap 1930.g.

Lote Nr. 473
EUR 22.00

J.Lebas (?)
Divi Holokausta pjedestāli
pap. vara plate, 38x25cm
1700.g.

Lote Nr. 474
EUR 22.00

J.Lebas(?)
Izraēlas karaļa kapu virsotne
pap. vara plate, 38x25cm
1700.g.

Lote Nr. 475
EUR 22.00

J.Lebas (?)
Izraēlas karaļa pazemes kapavietas plāns
pap. vara plate, 38x25cm
1700.g.

Lote Nr. 476
EUR 22.00

Jānis Zemītis
Ābeles ziedonī
pap. pastelis, 30x42cm
1700.g.

Lote Nr. 477
EUR 11.00

Sigismunda Vidberga atdarinājums
Māte ar bērnu
pap. tuša, 21x14cm

Lote Nr. 478
EUR 22.00

Servējamais šķīvis
fajans, dekols, l=37cm
ap 1880.g.
Neliels defekts

Lote Nr. 479
EUR 5.50

Konfekšu trauks
porc., 23cm

Lote Nr. 480
EUR 3.30

Medaļas (2 gab.)

Lote Nr. 481
EUR 11.00

Karafe
stikls, varš, sudrabojums, h=27cm
ap 1900.g.

Lote Nr. 482
EUR 7.70

Karafe
porc., zeltījums, h=25cm, LFZ

Lote Nr. 483
EUR 11.00

Alus kauss
masonu simbolika, keramika, h=18cm
ap 1900.g.
Neliels defekts

Lote Nr. 484
EUR 11.00

2. Reiha šķīvji
porc., d= 23.3cm; 23cm
1941., 1942.g.

Lote Nr. 485
EUR 330.00

Teodors Zaļkalns
Kabineta medaļa
1926.g. Latvju dziesmu svētkiem
bronza, d= 15.2cm

1926. gada Izglītības Ministrijas Mēnešraksta 5. Nr. 461. lpp., “tēlnieka Zaļkalna medaljoni būs divējāda lieluma: mazāki būs piekarami, lielāki kā kabineta rota”.
“Medaljonos” redzamās dziedātājas ir T.Z. brālēna Burkarda Dzeņa abas meitas.

Lote Nr. 486
EUR 1.10

Kārlis Cīrulis (1925.-1994.)
“Vecrīga. Jāņa Sēta”
Papīrs, oforts, 10×10 cm