Mākslas un antikvāro priekšmetu izsole

Norises laiks:
24.03. – 30.03.18

Lote Nr. 1
EUR 1.10

Pasaku kalendāri ( 2 gab.)
1962. g. Trūkst mēneši – I, VII, VIII, IX, X
1964.g.

Lote Nr. 2
EUR 0.55

Linards Laicens
Laimes putns
17 lpp.

Lote Nr. 3
EUR 1.10

Pēteris Sils
Saulainās dienas
18 lpp.

Lote Nr. 4
EUR 1.10

Kārlis Skalbe
Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties
37 lpp.

Lote Nr. 5
EUR 1.10

M.Stāraste
Zīļuks

Lote Nr. 6
EUR 1.10

Zelta ābele un sudraba avots

Lote Nr. 7
EUR 1.10

Ondržejs Sekora
Skudras nepadodas
93 lpp.

Lote Nr. 8
EUR 1.10

Vilis Plūdonis
Eža kažociņš

Lote Nr. 9
EUR 1.10

Fricis Bārda
Bukurags
21 lpp.

Lote Nr. 10
EUR 1.10

Bruno Saulītis
Kad saule spīd

Lote Nr. 11
EUR 1.10

Latviešu tautas mīklas
Nieks kas nieks, bet galvas lauza

Lote Nr. 12
EUR 1.10

Leons Paegle
Smēdē
22 lpp.

Lote Nr. 13
EUR 1.10

Kas kaitēja man dzīvot
Latviešu tautas dziesma

Lote Nr. 14
EUR 1.10

Laimonis Kamara
Pasaka par balto kurmi

Lote Nr. 16
EUR 2.20

Ķēniņa dēls
Tautas pasaka
Trūkst vāks

Lote Nr. 17
EUR 3.30

Tautas pasakas un teikas
Annas Brigader redakcijā
42 lpp.

Lote Nr. 18
EUR 3.30

Valdas Moor
Kārais lācēns Miks
12 lpp.

Lote Nr. 19
EUR 3.30

Kurts Fridrichsons
Purvītis, Königs, Munks, Mazerēls
132 lpp.

Lote Nr. 20
EUR 3.30

А.А.Константинова
Мадонны Леонардо Да Винчи
99 lpp.

Lote Nr. 21
EUR 3.30

Vēsturisks pārskats par Latvijas augstskolas
Nodibināšanu un viņas darbību pirmā
(1919./20.) mācības gadā.
76 lpp.

Lote Nr. 22
EUR 11.00

Ģen. M. Peniķis
Pasaules karš 1914., 1915. un 1916. gadā,
Un Latviešu strēlnieku bataljonu-pulku cīņas
II daļa
924 lpp.

Lote Nr. 23
EUR 3.30

Kārlis Brencēns
Kā vecie lielmeistari darināja savas gleznas
419 lpp. + attēli

Lote Nr. 24
EUR 11.00

Севастопольский сборник III
446 lpp.

Lote Nr. 25
EUR 5.50

Pilsētu pašvaldību finanses
1920. – 1930.
359. lpp.

Lote Nr. 26
EUR 5.50

Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata
1933. – 1934.
249 lpp.

Lote Nr. 27
EUR 1.10

Gada grāmata strādājošiem
1943. g.
157. lpp.

Lote Nr. 28
EUR 3.30

Hans Bretzs
Bernds Rozemeijers
Vācu sportam ziedota dzīve
119 lpp.

Lote Nr. 29
EUR 2.20

K.Apinis
Dabas ārstniecība
Dr.Gersona ēdienu receptes
212. lpp.

Lote Nr. 30
EUR 1.10

Kārlis Grigulis
Elīna Zālīte
Vāverīte baltastīte
64 lpp.

Lote Nr. 31
EUR 11.00

Latviešu strēlnieki
Trešais sējums
520. lpp.

Lote Nr. 32
EUR 3.30

Mēnešraksts
Ugunskurs
1936.g.

Lote Nr. 33
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1953.g. jūnijs, 20.Nr.

Lote Nr. 34
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1953.g. nov./dec., 24.Nr.

Lote Nr. 35
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1951./52.g. dec.-janv., 4.-5.Nr.

Lote Nr. 36
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1951.g. 18. nov., 2.Nr.

Lote Nr. 37
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1953.g. sept./okt., 23.Nr.

Lote Nr. 38
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1952.g. jan., 6.Nr.

Lote Nr. 39
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1952.g. feb., 7.Nr.

Lote Nr. 40
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1952.g. mar., 8.Nr.

Lote Nr. 41
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1952.g. apr., 9.Nr.

Lote Nr. 42
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1952.g. maijs, 10.Nr.

Lote Nr. 43
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1954.g. jan., 25.Nr.

Lote Nr. 44
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1953.g. feb., 16.Nr.

Lote Nr. 45
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1953.g. mar., 17.Nr.

Lote Nr. 46
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1954.g. mar., 27.Nr.

Lote Nr. 47
EUR 2.20

Latvju žurnāls
1953.g. maijs, 19.Nr.

Lote Nr. 48
EUR 3.30

Č.Dikenss
Mūsu kunga dzīve
O.Norīša ilustrācijas
114 lpp.

Lote Nr. 49
EUR 3.30

E.Tuters
Laika soļi
96 lpp.

Lote Nr. 50
EUR 1.10

J.Rainis
Daugava
110 lpp.

Lote Nr. 51
EUR 1.10

J.Rainis
Staru tilts
Ar S.Vidberga zīmējumu
239 lpp.

Lote Nr. 52
EUR 1.10

К.Абрамовъ
Даръ слова
34 lpp.

Lote Nr. 53
EUR 2.20

Spārnotā Latvija
Nr.57, Marts, 1939.g.

Lote Nr. 54
EUR 3.30

Rolands Ozols
Fragmenti un miniaturas
S.Vidberga vāks un ilustrācijas

Lote Nr. 55
EUR 2.20

Angelika Gailit
Ilgas un maldi
S.Vidberga vāks
121 lpp.

Lote Nr. 56
EUR 1.65

Andrejs Grava
Jūdass
S.Vidberga vāks un ilustrācijas

Lote Nr. 57
EUR 2.20

Knuts Lesiņš
Mīlestības zīmogs
S.Vidberga vāks
132 lpp.

Lote Nr. 58
EUR 2.20

Indriķis Zeberiņš
Kas vēlas ar mani krampjos vilkties
86. lpp.

Lote Nr. 59
EUR 5.50

Ceļvedis pa dzimto zemi
2. daļa
569 lpp.

Lote Nr. 60
EUR 11.00

Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs
599. lpp.

Lote Nr. 61
EUR 1.10

Žurnāls
Burtnieks
Nr.2, 1931.g.

Lote Nr. 62
EUR 1.65

3 žurnāli
Latvju tautsaimnieks
1943.g. Nr. 1/2, 19/20, 21/22

Lote Nr. 63
EUR 1.10

Žurnāls
Spārnotā Latvija
1939.g., Nr.6
Trūkst titullapa

Lote Nr. 64
EUR 1.65

Žurnāls
Kadets
1938.g., Nr.5.

Lote Nr. 65
EUR 1.10

Žurnāls
Policija
1937.g., Nr.1.

Lote Nr. 66
EUR 1.10

3 Žurnāli
Darba sieviete
1940.g., Nr.5.
1941.g., Nr.3.,9.

Lote Nr. 67
EUR 1.10

Žurnāls
Nedēļa
1925.g. Nr.13.

Lote Nr. 68
EUR 5.50

Arturs Silgailis
Latviešu leģions
Rīga, 2006.g.

Lote Nr. 69
EUR 3.30

18 Žurnāli
Žēlsirdīgā Māsa
1930.g. Nr.1.,4.; 1933.g. Nr.1.,3.,4.;
1936.g. Nr.1.,2.,3.,4.;
1937.g. Nr.1.,2.,3.,4., Martas Celmiņš piemiņai (2 gab.)
1938.g. Nr.1.,2.,3.,4.; 1939.g. Nr.3.-4.

Lote Nr. 70
EUR 1.10

Žurnāls
Burtnieks
Nr.3, 1931.g.

Lote Nr. 71
EUR 5.50

Praktiskā pavāru grāmata
601. lpp.

Lote Nr. 72
EUR 3.30

3 grāmatas
Spēka mašīnas (1.-3. grāmata)

Lote Nr. 73
EUR 2.20

Janis Rozentāls
Reprodukciju albums

Lote Nr. 74
EUR 2.20

Latvijas slimo kasu starpbiroja
ķīmiski-farmaceitiskās laborātorijas preperāti
Katalogs
91 lpp.

Lote Nr. 75
EUR 1.10

Aleksandrs Grīns
Tobago
348 lpp.

Lote Nr. 76
EUR 1.65

6 Žurnāli
Latvju mēnešraksts
1944.g., 1.-6.

Lote Nr. 77
EUR 3.30

12 Žurnāli
Latvju mēnešraksts
1942.g., 1.-12.

Lote Nr. 78
EUR 5.50

Enciklopēdija
Latvijas Jūrniecības vēsture
1850. – 1950.
323. lpp.

Lote Nr. 79
EUR 7.70

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Lote Nr. 80
EUR 27.50

J.Juškevičs
Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē
671. lpp.
Ādas vākos

Lote Nr. 81
EUR 55.00

Latvijas pastmarkas

Lote Nr. 82
EUR 11.00

Papīra nauda
10, 5, 3 rubļi, 10 kapeikas

Lote Nr. 83
EUR 3.30

N.Strunke
Ex Libris
Olgerti Liepini

Lote Nr. 84
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 85
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 86
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 87
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 88
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 89
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 90
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 91
EUR 1.65

Pastkarte

Lote Nr. 92
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 93
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 94
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 95
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 96
EUR 1.65

Pastkarte

Lote Nr. 97
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 98
EUR 1.65

Pastkarte

Lote Nr. 99
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 100
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 101
EUR 0.55

Pastkarte

Lote Nr. 102
EUR 7.70

Pastkarte

Lote Nr. 103
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 104
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 105
EUR 7.70

Pastkarte

Lote Nr. 106
EUR 7.70

Pastkarte

Lote Nr. 107
EUR 7.70

Pastkarte

Lote Nr. 108
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 109
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 110
EUR 15.00

Pastkarte

Lote Nr. 111
EUR 15.00

Pastkarte

Lote Nr. 112
EUR 15.00

Pastkarte

Lote Nr. 113
EUR 15.00

Pastkarte

Lote Nr. 114
EUR 15.00

Pastkarte

Lote Nr. 115
EUR 15.00

Pastkarte

Lote Nr. 116
EUR 15.00

Pastkarte

Lote Nr. 117
EUR 1.10

Žurnāls
Nedēļa
1925.g. Nr.18.

Lote Nr. 118
EUR 1.10

Žurnāls
Nedēļa
1925.g. Nr.23.

Lote Nr. 119
EUR 3.30

Fotogrāfija
19.gs. beigu foto “Rīga”

Lote Nr. 120
EUR 3.30

Fotogrāfija
19.gs. beigu foto “Rīga”

Lote Nr. 121
EUR 3.30

Fotogrāfija
19.gs. beigu foto “Rīga”

Lote Nr. 122
EUR 3.30

Fotogrāfija
19.gs. beigu foto “Rīga”

Lote Nr. 123
EUR 3.30

Fotogrāfija
19.gs. beigu foto “Rīga”

Lote Nr. 124
EUR 3.30

Fotogrāfija
19.gs. beigu foto “Rīga”

Lote Nr. 125
EUR 3.30

Fotogrāfija
19.gs. beigu foto “Rīga”

Lote Nr. 126
EUR 1.10

A.Pumpurs
Tēvijā un svešumā
110 lpp.

Lote Nr. 127
EUR 1.10

Laikrakstu lasītāju svešvārdu kabatas vārdnīca
80 lpp.

Lote Nr. 128
EUR 1.10

Krājkases grāmatas (2 gab.)

Lote Nr. 129
EUR 11.00

Aktrises Ingrīdas Andriņas foto (9 gab.) +
2 tērpu skices aktrisei
Autori – Laimonis Grasmanis, Dailis Rožlapa

Lote Nr. 130
EUR 11.00

Papīra nauda (nelocīta)
3 Rubļi (6 gab.)

Lote Nr. 131
EUR 1.65

Dokumenti + fotogrāfija

Lote Nr. 132
EUR 1.10

Prēzidiju konventa sastāvs
1933.gada II semestrī
78 lpp.
Trūkst vāks

Lote Nr. 133
EUR 1.65

Karetes + bukleti (14 gab.)

Lote Nr. 134
EUR 22.00

Mape, diploms, pavēle,
Kases dalībnieka grāmatiņa,
Līguma grāmatiņa, 15 fotogrāfijas

Lote Nr. 135
EUR 1.10

Biedrības “Latvijas vanagi” biedra apliecība

Lote Nr. 136
EUR 1.65

I.Pormanis
Pa Vidzemes jūrmalu
77 lpp.

Lote Nr. 137
EUR 1.65

J.Rudājs
Rīgas jūrmala
98 lpp.

Lote Nr. 138
EUR 1.65

K.Vētra
Abavas krastos
123 lpp.

Lote Nr. 139
EUR 1.65

V.Ziemelis
Dobele
125 lpp.

Lote Nr. 140
EUR 1.65

V.Zolotovs
Ķemeri
56 lpp.

Lote Nr. 141
EUR 1.65

V.Bloks, I. Šteinbergs
Aizpute
132 lpp.

Lote Nr. 142
EUR 1.65

Andris Stavro
Laivā pa upēm
109 lpp.

Lote Nr. 143
EUR 1.10

I.Zariņa
Alūksne
46 lpp.

Lote Nr. 144
EUR 1.10

Z.Bloka
Ventspils
32 lpp.

Lote Nr. 145
EUR 1.10

G.Rauzāns, A.Kleins
Valmiera
51 lpp.

Lote Nr. 146
EUR 1.10

Arturs Goba
Valka
45 lpp.

Lote Nr. 147
EUR 1.10

Tukums
40 lpp.

Lote Nr. 148
EUR 1.10

Tūrisma maršruti Rīgas apkārtnē
57 lpp.
Trūkst titullapa

Lote Nr. 149
EUR 1.10

Rīga

Lote Nr. 150
EUR 1.10

L.A.Flaum
Rīga
56 lpp.

Lote Nr. 151
EUR 1.10

Ē.Birkmanis
Limbaži
46 lpp.

Lote Nr. 152
EUR 1.10

S.Korklišs
Liepāja
47 lpp.

Lote Nr. 153
EUR 1.10

A.Celmiņš
Kuldīga
46 lpp.

Lote Nr. 154
EUR 1.10

Kuldīga
3 bukleti + karte

Lote Nr. 155
EUR 1.10

S.Vārna, V.Vārna
Ūdenstūrisma maršruti
81 lpp.

Lote Nr. 156
EUR 1.10

A.Markss, A.Sproģis
Rīga
63 lpp.

Lote Nr. 157
EUR 1.10

Л.Л.Тайван
По Латгалии
165 lpp.

Lote Nr. 158
EUR 1.10

Rēzekne – Latgales sirds
Ceļvedis
101 lpp.

Lote Nr. 159
EUR 1.10

Pa Latgales ezeriem un upēm
130 lpp.

Lote Nr. 160
EUR 1.10

Latvia (angliski)
Ceļvedis
16 lpp.

Lote Nr. 161
EUR 1.10

Buklets
Cēsis – Latvijas karoga šūpulis

Lote Nr. 162
EUR 1.10

Jāņa Zābera memoriālais muzejs
47 lpp.

Lote Nr. 163
EUR 1.10

L.Tabaka, Z.Eglīte, A.Āboliņa
Klāņu purvs
160 lpp.

Lote Nr. 164
EUR 22.00

Памятка запаснаго
96 lpp.

Lote Nr. 165
EUR 5.50

Agrarās reformas gaita Latvijā
1919.-1922.g.
418 lpp.

Lote Nr. 166
EUR 8.80

Проф. Р.Ю.Виппер
Учебник истории
Часть III
473 lpp.

Lote Nr. 167
EUR 11.00

Краткая отечественная история
96 lpp.

Lote Nr. 168
EUR 1.10

J.Ozols
Tirdzniecības kalendārs 1911.
159 lpp.

Lote Nr. 169
EUR 5.50

J.Dombrovskis
Latvju māksla

Lote Nr. 170
EUR 1.10

Dzīves māksla
1203 lpp.

Lote Nr. 171
EUR 3.30

Kārlis Students
Vasara laivā
79 lpp.

Lote Nr. 172
EUR 3.30

Kārlis Students
Trejdeviņās sētās
191 lpp.

Lote Nr. 173
EUR 3.30

Prof. F.Balodis
Ēģiptē viss citādi
122 lpp.

Lote Nr. 174
EUR 3.30

Jūlijs Vanags
Stāsti par Daugavu un Lielupi
271 lpp.

Lote Nr. 175
EUR 3.30

Hermanis Nordens
Brīnumzemē Abesinijā
142 lpp.

Lote Nr. 176
EUR 3.30

Pūcesspieģeļa satīriskais kalendars
1934. gads

Lote Nr. 177
EUR 3.30

Kalendārs
Vecais Valmierietis
1992. gads

Lote Nr. 178
EUR 3.30

J.Saujiņš
Šveice
207 lpp.

Lote Nr. 179
EUR 3.30

Angelika Gailit
Vērojumi un sapņojumi
104 lpp.
Trūkst vāks

Lote Nr. 180
EUR 3.30

Adolfs Erss
Vienpadsmit mozaikas no Itālijas
76 lpp.

Lote Nr. 181
EUR 3.30

Jaunības apcirkņi nr. 26
A.Dravnieks
Mūsu Latvija
56 lpp.

Lote Nr. 182
EUR 3.30

R.Valdess
Raibā pasaule
186 lpp.

Lote Nr. 183
EUR 3.30

Kultūras pieminekļu saraksts
Latvijas PSR teritorijā
215 lpp.

Lote Nr. 184
EUR 3.30

Limbažu ev. lut. baznīcas un draudzes
250 gadi
46 lpp.

Lote Nr. 185
EUR 3.30

Latvijas PSR vēstures un kultūras
pieminekļu saraksts
292 lpp.

Lote Nr. 186
EUR 5.50

Sukuburs
Trīs klenderi laivā
64 lpp.

Lote Nr. 187
EUR 5.50

Latvijas auto ceļu karte
1931.g. izdevums

Lote Nr. 188
EUR 5.50

Illustreeritud
Juht läbi Latvija
142 lpp.

Lote Nr. 189
EUR 5.50

Jēkabs Stūlis
Bigauņciema un apkārtnes zvejnieki

Lote Nr. 190
EUR 5.50

Vilis Veldre
Ceļi un Cilvēki
Ar autora ierakstu
342 lpp.

Lote Nr. 191
EUR 5.50

2 grāmatas
Vilis Veldre
Dzīve pie jūras (1.,2. grāmata)

Lote Nr. 192
EUR 5.50

Kārlis Students
Ēnu spogulis
266 lpp.

Lote Nr. 193
EUR 5.50

Kārlis Students
Ceļinieks
235 lpp.

Lote Nr. 194
EUR 5.50

Vanagu Kārlis
Atceries Latviju Nr.1

Lote Nr. 195
EUR 5.50

Десятый археологический съезд в Риге

Lote Nr. 196
EUR 5.50

Таинственная брошюра о
Курляндской губернии
66 lpp.

Lote Nr. 197
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.9.

Lote Nr. 198
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.8.

Lote Nr. 199
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.7.

Lote Nr. 200
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.6.

Lote Nr. 201
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1916.g., Nr.2.

Lote Nr. 202
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1916.g., Nr.1.

Lote Nr. 203
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.2.

Lote Nr. 204
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.1.

Lote Nr. 205
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.4.

Lote Nr. 206
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.5.

Lote Nr. 207
EUR 11.00

Žurnāls
Strēlnieks
1917.g., Nr.3.

Lote Nr. 208
EUR 11.00

Latviešu strēlnieku žurnāls
Ziņas biedrs
1917.g., Nr.8.

Lote Nr. 209
EUR 11.00

Mārtiņš Celms
Rīga – rokas grāmata ekskursantiem
Ar karti
120 lpp.

Lote Nr. 210
EUR 16.50

Latviešu strēlnieku žurnāls
Ziņas biedrs
1916.g., Nr.1-5.

Lote Nr. 211
EUR 16.50

Latviešu strēlnieku žurnāls
Ziņas biedrs
1916.g., Nr.4.

Lote Nr. 212
EUR 16.50

Žurnāls
Latviešu strēlnieks
1916.g., Nr.3.\4.

Lote Nr. 213
EUR 16.50

Ilustrēts vadonis pa Rīgu
Otrais izdevums
128 lpp.

Lote Nr. 214
EUR 16.50

Петр Руцкий
Рига и Рижское взморье
175 lpp.

Lote Nr. 215
EUR 27.50

Porcelāna sķīvis A.Kozuļicinai, d=27cm
A.Kozuļicinas foto

Lote Nr. 216
EUR 55.00

Porcelāna figūra
Nēģeris
A.Kozuļicina, h=14cm

Lote Nr. 217
EUR 5.50

Māla figūra
Kurpe
h=7cm

Lote Nr. 218
EUR 5.50

Porcelāna figūra
Čūska
RPF, h=6.5cm

Lote Nr. 219
EUR 5.50

Porcelāna figūra
Vērsis
RPF, h=2.5cm

Lote Nr. 220
EUR 5.50

Porcelāna figūra
Taksītis
RPF, h=3.5cm

Lote Nr. 221
EUR 5.50

Porcelāna figūra
Nīlzirgs
RPF, h=4cm

Lote Nr. 222
EUR 77.00

Porcelāna figūra
Jā, mammu
RPF, h=11cm
1960-tie gadi

Lote Nr. 223
EUR 22.00

Krelles
Dzintars, koks

Lote Nr. 224
EUR 99.00

Dzintars
64.3 grami

Lote Nr. 225
EUR 11.00

Tējkanna
Anglija, ap 1930.g.
h= 11cm

Lote Nr. 226
EUR 5.50

Figūra – kalendāra turētājs
Ūpis
h=23cm

Lote Nr. 227
EUR 5.50

2 metāla kastītes
AS “Th. Riegert”, 10.5×10.5cm, h=4cm
Brāļi Streiff, Karavana tēja, 5.5x8cm, h=5cm

Lote Nr. 228
EUR 7.70

Porcelāna rūpnīcas strādnieka
medaļas un personīgais zīmogs
14 gab.

Lote Nr. 229
EUR 27.50

Vāze
Porc., RPFF, roku gleznojums, zeltījums
d=7.5cm, h=17.5cm

Lote Nr. 230
EUR 1.10

Monēta
20 Kapeikas
Krievija, 1904. g.

Lote Nr. 231
EUR 1.10

Monēta
20 Kapeikas
Krievija, 1880. g.

Lote Nr. 232
EUR 1.10

Monēta
20 Kapeikas
Krievija, 1880. g.

Lote Nr. 233
EUR 1.10

Monēta
20 Kapeikas
Krievija, 1880. g.

Lote Nr. 234
EUR 1.10

Monēta
20 Kapeikas
Krievija, 1869. g.

Lote Nr. 235
EUR 1.10

Monēta
20 Kapeikas
Krievija, 1868. g.

Lote Nr. 236
EUR 1.10

Monēta
20 Kapeikas
Krievija, 1871. g.

Lote Nr. 237
EUR 1.10

Monēta
20 Kapeikas
Krievija, 1890. g.

Lote Nr. 238
EUR 1.10

Monēta
10 Kapeikas
Krievija, 1907. g.

Lote Nr. 239
EUR 37.50

Figūra
Tauriņš
Porc., PFF, h=5.5cm
2 defekti

Lote Nr. 240
EUR 2.20

Tankista uzpleči (2 gab.)
Krievija, 1907. g.

Lote Nr. 241
EUR 3.30

Medaļa
J.Misiņš

Lote Nr. 242
EUR 5.50

Medaļa
Tautas skaitīšana 1925.g.
Sudrabs, 3.98 gr,

Lote Nr. 243
EUR 5.50

Medaļa
Latvijas dziesmas sesto svētku piemiņai
1926. g.

Lote Nr. 244
EUR 5.50

Piena krūze
Porc., dekols, Kuzņecova f-ka, ap 1930.g.
h=14.5cm, d=8cm

Lote Nr. 245
EUR 5.50

Sķīvis
Porc., dekols, zeltījums, Kuzņecova f-ka,
Ap 1930.g., d=25cm

Lote Nr. 246
EUR 22.00

Valentīns Ozoliņš
Vecrīga 1/10
Pap. oforts, 15×13.2cm
1986. g.

Lote Nr. 247
EUR 16.50

Grāmatas ilustrācija
A.Bels “Sitiens ar teļādu”
Pap., tuša, guaša, 17.8×21.5 cm

Lote Nr. 248
EUR 550.00

Jānis Osis (1926.-1991.)
Krāsainā simfonija
k.e. 47×55 cm
1970. g.

Lote Nr. 249
EUR 16.50

Ieva Miezīte
“Baseins”.
Audekls, akrils. 100×70 cm.
2010. gads

Lote Nr. 250
EUR 33.00

Ž.Sūniņš ?
Talsu tirgus laukums
k.e., 25.5x36cm

Lote Nr. 251
EUR 209.00

Karte “Dobele”
1659.g.
pap., oforts, 25×31.5cm

Lote Nr. 252
EUR 440.00

Hilda Vīka
Sievietes portrets
Pap. akv., 53x40cm

Lote Nr. 253
EUR 22.00

E.Vinters
Pludmales ainava
k.e., 21x37cm

Lote Nr. 254
EUR 66.00

E.Vinters
Meža ainava
k.e., 40x50cm

Lote Nr. 255
EUR 55.00

Kurts Fridrihsons (1911.-1991.)
Pasāža
Pap. akv., 42x23cm

Lote Nr. 256
EUR 44.00

Arnis Zupiņš (1926. – 2002.)
Ainava
k.e., 54x69cm

Lote Nr. 257
EUR 77.00

T.Grasis
Jāņu vakars
k. e., 100x75cm

Lote Nr. 258
EUR 33.00

G.Zemgals
Dekorācija
k.e., 30×50.5cm

Lote Nr. 259
EUR 1000.00

Rūdolfs Pinnis (1902.-1992.)
Ainava
k.e., 63.5x78cm
1953.g.

Lote Nr. 260
EUR 110.00

Romans Suta (1896.-1944.)
Mets dekoratīvajai vāzei
Pap. jautkta teh., 51.5×34.5cm

Lote Nr. 261
EUR 165.00

Alfejs Bromults (1913.-1991.)
Astras
a. k. e., 35x50cm
1953.g.

Lote Nr. 262
EUR 220.00

Alfejs Bromults (1913.-1991.)
Ceriņi
a. e., 46x54cm
1984.g.

Lote Nr. 263
EUR 33.00

Helēna Dannenhirša (1902.-1990.)
Parka ainava
k. e., 23.5×31.5cm
1965.g.

Lote Nr. 264
EUR 110.00

Jānis Brekte (1920.-1985.)
Vecrīga
p., akv., 42x37cm
1970.g.

Lote Nr. 265
EUR 5500.00

Uga Skulme (1885 – 1963)
Klusā daba
a. e., 88x70cm

Lote Nr. 266
EUR 1100.00

Alberts Filka (1891. – 1938.)
Pilsēta
a. e., 48x65cm

Lote Nr. 267
EUR 55.00

Jurģis Skulme (1928. – 2015.)
Pilsētiņa
k. e., 17.5x24cm

Lote Nr. 268
EUR 880.00

Inese Ziemele
Marija
a. e., 120x100cm

Lote Nr. 269
EUR 330.00

Jēkabs Arturs Spriņģis (1907. – 2004.)
Klusā daba
k. e., 90×71.5cm

Lote Nr. 270
EUR 2200.00

Arvīds Egle (1905. – 1977.)
Salaca
a. e., 88x114cm

Lote Nr. 271
EUR 5500.00

Leo Svemps (1897. – 1975.)
Meža ceļs
k. e., 71.5x100cm

Lote Nr. 272
EUR 330.00

Nellija Darkeviča
Klusā daba
a. e., 79.5x63cm

Lote Nr. 273
EUR 1320.00

Ansis Artums (1908. – 1997.)
Jūrmala
a. e., 72×87.5cm

Lote Nr. 274
EUR 660.00

Edgars Vērpe
Zivs
Koks, metāls, eļļa, 157x45cm

Lote Nr. 275
EUR 1100.00

Oto Pladers (1897 – 1970)
Ainava
k. e., 54x72cm

Lote Nr. 276
EUR 110.00

Karlis Danne (1909-1939)
Studija
a. e., 29x36cm

Lote Nr. 277
EUR 385.00

Marga Lielkraste – Leitlande (1911. – 2003.)
Ainava
k. e., 36.5x48cm

Lote Nr. 278
EUR 110.00

Aleksandrs Štrāls (1879. – 1947.)
Eglīte
k. e., 50.5x34cm

Lote Nr. 279
EUR 55.00

Pēteris Ruņģis (1893. – 1967.)
Ainava
k. e., 39x51cm

Lote Nr. 280
EUR 220.00

J.Matisons
Plostnieki
a. e., 42.5x51cm

Lote Nr. 281
EUR 275.00

Ilze Avotiņa
Logi
k. e., 58×48.5cm

Lote Nr. 282
EUR 33.00

Skice – Dailes teātrim
Pap. jaukta teh., 36×22.5cm

Lote Nr. 283
EUR 33.00

Nezināms autors
Mājas
k. e., 35.5×46.5cm

Lote Nr. 284
EUR 22.00

Valdis Āboliņš (1939. – 1984.)
Mājiņa
k. e., 32x40cm

Lote Nr. 285
EUR 330.00

Oļģerts Jaunarājs (1907. – 2003.)
Ainava
k. e., 49×63.5cm

Lote Nr. 286
EUR 55.00

Egons Cēsinieks (1915-1978)
Ainava ar upi
Pap. akv., 48x58cm

Lote Nr. 287
EUR 330.00

Jēkabs Arturs Spriņģis (1907. – 2004.)
Māja ziemā
a. e., 65x81cm

Lote Nr. 288
EUR 44.00

Nikolajs Petraškevičs (1909 – 1976)
Upe
pap., akv., 35.5×49.5cm

Lote Nr. 289
EUR 88.00

Kārlis Sūniņš (1907. – 1979.)
Salūts
pap., akv., 53x36cm

Lote Nr. 290
EUR 110.00

Jānis Brekte (1920. – 1985.)
“Vārnas”
pap. akv., 46.5×61.5cm

Lote Nr. 291
EUR 220.00

Valdis Kaprālis
Ainava ar upi
a. e., 77.5x98cm

Lote Nr. 292
EUR 55.00

Vitaly
Mēmais, Aklais
a. e., 94.5x75cm

Lote Nr. 293
EUR 110.00

H. Strods
Talsu skats
a. e., 47x65cm

Lote Nr. 294
EUR 220.00

H.Stīpnieks
Jūrmala
a. e., 63.5x91cm

Lote Nr. 295
EUR 55.00

Emīlija Graudiņa
Saulespuķes
k. e., 46x53cm

Lote Nr. 296
EUR 33.00

Edvīns Andersons (1929-1996)
Upe
pap., akv., 36x49cm

Lote Nr. 297
EUR 22.00

Sudraba sakta ar dzintaru
Sudrabs, dzintars, 14.8 gr.

Lote Nr. 298
EUR 5.50

Sudraba sakta – Tautu meita ar kokli
Sudrabs, dzintars, 4.2 gr.

Lote Nr. 299
EUR 3.30

Sudraba sakta
Sudrabs, 4.9 gr.

Lote Nr. 300
EUR 3.30

Sudraba ķēdīte ar krustiņu
Sudrabs, 3.6 gr.

Lote Nr. 301
EUR 3.30

Sudraba ķēdīte ar zivīm
Sudrabs, 3.1 gr.

Lote Nr. 302
EUR 3.30

Sudraba ķēdīte ar svariem
Sudrabs, 4.6 gr.

Lote Nr. 303
EUR 2.20

Sudraba ķēdīte ūdensvīrs
Sudrabs, 2.2 gr.

Lote Nr. 304
EUR 13.20

Dekoratīvas dakšiņas (3 gab.)
Sudrabs, 875°
32.7 gr.

Lote Nr. 305
EUR 11.00

Mērču karote, 17 cm un tortes lāpstiņa, 25,5 cm
Sudraba spali 875°

Lote Nr. 306
EUR 11.00

Figūra
Putniņi
Porcelāns, RPF, h=7.5cm
1953.-62.g.

Lote Nr. 307
EUR 5.50

Figūra
2 zaķīši
Porcelāns, Ukraina, h=9.5cm

Lote Nr. 308
EUR 4.40

Figūra
Trusītis
Porcelāns, Полонский завод, h=7.5cm

Lote Nr. 309
EUR 4.40

Figūra
Polārlapsa
Porcelāns, RPFF, h=6.5cm
1947.-70.g.

Lote Nr. 310
EUR 5.50

Figūra
Žirafe
Porcelāns, PFF, h=9.5cm
1947.-70.g.

Lote Nr. 311
EUR 8.80

Mednieku nozīmīte
Rubenis ar šauteni

Lote Nr. 312
EUR 16.50

Monēta
5 rubļi
1987.g.

Lote Nr. 313
EUR 44.00

Monēta
Rublis
1817.g., SPB

Lote Nr. 314
EUR 275.00

Monēta
Nikolaja I pieminekļa atklāšanas rublis
1859.g.

Lote Nr. 315
EUR 5.50

RVR elektrovilciena plakete
Alumīnijs

Lote Nr. 316
EUR 11.00

Fotogrāfija
Механический цех завода

Lote Nr. 317
EUR 5.50

Leģionāru uzšuve
Ap 1942.-1944.g.

Lote Nr. 318
EUR 11.00

Trauciņš
Gliemezis
Porcelāns, Kuzņecova f-ka

Lote Nr. 319
EUR 3.30

Bundža
Augļu eksports

Lote Nr. 320
EUR 3.30

Gludeklis
Koks, metāls

Lote Nr. 321
EUR 11.00

Salātu karote ar kasti

Lote Nr. 322
EUR 13.20

Figūra
Žirafe (ar radziņiem)
Porcelāns, PFF, h=95mm
1947-70 g.

Lote Nr. 323
EUR 33.00

Figūra
Cūciņa
Porcelāns, RPR, h=40mm
1970-80 g.

Lote Nr. 324
EUR 16.50

Trauciņš ar vāku
Porcelāns, RPF, h=85mm
1953-62 g.

Lote Nr. 325
EUR 22.00

4 Figūras
Muzikanti
Porcelāns

Lote Nr. 326
EUR 5.50

Ex-libris (5 gab.)
Zaurs, Lāce, Pladers, Bromults, Linde

Lote Nr. 327
EUR 4.40

Annas Brigaderes
Pasaku lugas
221 lpp.

Lote Nr. 328
EUR 2.20

Leo Svemps
Repordukciju albums
131 lpp.

Lote Nr. 329
EUR 44.00

Jurijs Cirkunovs (1925-1996)
Laivas jūras krastā
k.e., 40×50 cm

Lote Nr. 330
EUR 22.00

V.Požilis
Vakara ainava
a.e., 50x60cm

Lote Nr. 331
EUR 33.00

Pēteris Vuškāns
Saulespuķes
k.e. 60.5×61 cm

Lote Nr. 332
EUR 44.00

Nezināms autors
Ainava
Grafika, 18.5×25 cm

Lote Nr. 333
EUR 5.50

Plakāts
A.Merkmanis
84x64cm

Lote Nr. 334
EUR 5.50

Plakāts
Ezera sonāte
A.Merkmanis
85.5×57.5cm

Lote Nr. 335
EUR 5.50

Plakāts
A.Merkmanis
87.5x62cm

Lote Nr. 336
EUR 5.50

Plakāts
Viljams Šekspīrs, Hamlets, Dāņu princis
A.Kļaviņš
90x60cm

Lote Nr. 337
EUR 3.30

Jānīts nāca par gadskārtu
128 lpp.

Lote Nr. 338
EUR 3.30

Valsts Gulbenes komercskola un arodskola
444 lpp.

Lote Nr. 339
EUR 3.30

А.Б.Лакиер
Русская геральдика
398 lpp.

Lote Nr. 340
EUR 3.30

Сергей Журавлев
Русские писатели в Лифляндии и Курляндии
256 lpp.

Lote Nr. 341
EUR 3.30

Сергей Журавлев
Русские писатели в Лифляндии и Курляндии
256 lpp.

Lote Nr. 342
EUR 1.10

История винопития
Бахус
309 lpp.

Lote Nr. 343
EUR 1.10

Все монархи мира
Россия
639 lpp.

Lote Nr. 344
EUR 1.10

А.Г. Звягинцев, Ю.Г.Орлов
Око государево
318 lpp.

Lote Nr. 345
EUR 1.10

К.Валишевский
Петр Великий
411 lpp.

Lote Nr. 346
EUR 1.10

С.Горскаго
Жены Иоанна Грознaго
62 lpp.

Lote Nr. 347
EUR 1.10

О.М.Рапов
Русская церковь
415 lpp.

Lote Nr. 348
EUR 1.10

В.В.Маяковский
Сочинения в двух томах
Том второй
766 lpp.

Lote Nr. 349
EUR 55.00

2 Grāmatas
Kultūras un tikumu vēsture (I, II)

Lote Nr. 350
EUR 16.50

Lexikon Baltischer Künstler

Lote Nr. 351
EUR 22.00

Die Malerei Ludolfs Liberts

Lote Nr. 352
EUR 1.10

Žurnāls
Atpūta
Nr.4, 1991.g.

Lote Nr. 353
EUR 1.10

Kultūraugu kaitēkļu,
slimību un nezāļu apkarošana

Lote Nr. 354
EUR 1.10

Prof. Dr. O. Šmeils
Botanika

Lote Nr. 355
EUR 1.10

J.Magidovs
Saldie ēdieni

Lote Nr. 356
EUR 1.10

A.Kļaviņa
444 kartupeļu ēdieni

Lote Nr. 357
EUR 1.10

Vācu tortes un cepumi

Lote Nr. 358
EUR 2.20

Izglītība
Literārisks, zinātnisks un
pedagoģisks mēnešraksts

Lote Nr. 359
EUR 1.10

Ārstniecības augi

Lote Nr. 360
EUR 1.10

Voldemārs Reiznieks
Reliģijas problēmas

Lote Nr. 361
EUR 3.30

Ed. Virza
Zem karoga

Lote Nr. 362
EUR 1.10

Kādi viesi, tādi svētki
Ēdienu receptes

Lote Nr. 363
EUR 1.10

Dārzkopības, biškopības kalendārs
1939. gadam

Lote Nr. 364
EUR 1.10

Agr. Aug. Grinduls
Kūdra un kūdras izmantošana

Lote Nr. 365
EUR 2.20

J.Brempelis
Vieglmetālu apstrāde

Lote Nr. 366
EUR 2.20

V.Kulbachs
Sudrablapsu un citu kažokzvēru audzēšana

Lote Nr. 367
EUR 1.10

Mazās jaunības tekas Nr.14
Neizdevies brauciens

Lote Nr. 368
EUR 2.20

Austra Kārkliņa
Krāšņā un skarbā Spānija

Lote Nr. 369
EUR 1.10

Tautas izglītība

Lote Nr. 370
EUR 5.50

P.Ārends
Kurzemes hercogu kapene

Lote Nr. 371
EUR 1.10

Arvids Mežotnieks
Cīņas un panākumi 3. saeimā
1928.-31.g.

Lote Nr. 372
EUR 2.20

M.Cielen-Eliass
Viduslaiku māksla

Lote Nr. 373
EUR 3.30

K.Veinbergs
Vadonis pa Kurzemes Šveici

Lote Nr. 374
EUR 5.50

J.Straubergs
Rīgas latviešu pirmās nacionālās cīņas 18. gs.

Lote Nr. 375
EUR 3.30

Справочный словарь

Lote Nr. 376
EUR 3.30

R.Klaustiņš
Andreja Pumpura izlasīti raksti

Lote Nr. 377
EUR 3.30

A.Nodieva
Spertāli

Lote Nr. 378
EUR 1.10

Ž.Sūniņš
Katalogs

Lote Nr. 379
EUR 5.50

Jānis Jaunsudrabiņš
Mani draugi

Lote Nr. 380
EUR 3.30

Latvju enciklopēdija
1.grāmata

Lote Nr. 381
EUR 3.30

Latvju enciklopēdija
2.grāmata

Lote Nr. 382
EUR 4.40

Mape
K.Ubāns

Lote Nr. 383
EUR 1.10

С.Ф.Платонов
Лекции по русской истории

Lote Nr. 384
EUR 1.10

М.О.Коялович
История воссоединения
западнорусских униатов

Lote Nr. 385
EUR 1.10

Р.Медведев
О Сталине и сталинизме

Lote Nr. 386
EUR 1.10

Житие Протопопа Аввакума
Житие Инока Епифания
Житие Боярыни Морозовой

Lote Nr. 387
EUR 1.10

Анатолий Мадорский
Русский хронограф

Lote Nr. 388
EUR 1.10

Par Latviju
Karavīra dienasgrāmata

Lote Nr. 389
EUR 1.10

Latviešu lidotāji
Otrā pasaules kara kaujās

Lote Nr. 390
EUR 1.10

P.Rumans
Tūrisms

Lote Nr. 391
EUR 0.55

Mīlestības avotiņš
159 lpp.

Lote Nr. 392
EUR 0.55

Imants Ziedonis
Epifānijas
116 lpp.

Lote Nr. 393
EUR 0.55

Latviešu tautas mīklas
82 lpp.

Lote Nr. 394
EUR 0.55

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme
108 lpp.

Lote Nr. 395
EUR 1.10

Застольные песни
398 lpp.

Lote Nr. 396
EUR 1.10

A.Lapiņš, A.Eglīts
Jānis Valters – monografija
68 lpp.

Lote Nr. 397
EUR 1.10

Kārlis Miesnieks
Mana dzīve un darbs mākslā
348 lpp.

Lote Nr. 398
EUR 1.10

A.Lapiņš, A.Eglīts
Kārlis Hūns – monografija
97 lpp.

Lote Nr. 399
EUR 1.10

Anna Brigadere
Pasaku lugas
337 lpp.

Lote Nr. 400
EUR 1.10

Kārlis Miesnieks
Mana dzīve un darbs mākslā
343 lpp.

Lote Nr. 401
EUR 1.10

R.Bēms
Alberts Kronenbergs
182 lpp.

Lote Nr. 402
EUR 1.10

Latviešu tautasdziesmas
Izlase II
532 lpp.

Lote Nr. 403
EUR 1.10

Latviešu tautasdziesmas
Izlase III
806 lpp.

Lote Nr. 404
EUR 1.10

Latvia
Then&Now
56 lpp.

Lote Nr. 405
EUR 1.10

Latvijas PSR
Sarkanā grāmata
526 lpp.

Lote Nr. 406
EUR 1.10

Tautas dziesmu krājums
Sidraba vītols
187 lpp.

Lote Nr. 407
EUR 1.10

Leo Kokle
79 lpp.

Lote Nr. 408
EUR 1.10

Latviešu tautasdziesmas
Izlase I
435 lpp.

Lote Nr. 409
EUR 1.10

Encikolopēdija
Rīga
829 lpp.

Lote Nr. 410
EUR 1.10

Viesu grāmata (tukša)

Lote Nr. 411
EUR 1.10

Mirdza Slava
Latviešu rakstainie cimdi
175 lpp.

Lote Nr. 412
EUR 1.10

Latviešu Padomju
Glezniecība
338 lpp.

Lote Nr. 413
EUR 1.10

Latviešu dzejas antaloģija
787 lpp.

Lote Nr. 414
EUR 1.10

Pasaules zemes un tautas
Ģeogrāfijas vārdnīca
794 lpp.

Lote Nr. 415
EUR 1.10

Piezīmju bloks (tukšs)
Ādas vāki

Lote Nr. 416
EUR 1.10

K.Andersone, M.Reinharde
Mājsaimniecība
109 lpp.

Lote Nr. 417
EUR 1.10

Hilda Vīka
Pajumts
225 lpp.

Lote Nr. 418
EUR 3.30

Ex Libris (3 gab.)
P.Miezītis

Lote Nr. 419
EUR 1.10

Kinobiļete

Lote Nr. 420
EUR 2.20

Latvijas karte, 14,5×25 cm

Lote Nr. 421
EUR 1.10

Rīgas Jūrmalas karte, 15×74 cm

Lote Nr. 422
EUR 6.60

Skaistuma markas (2 gab.)
Rīgas Jūrmalas pierakstīšanās markas (8 gab.)

Lote Nr. 423
EUR 143.00

Pfaltz – Bayern
Atlants – Karte

Lote Nr. 424
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 425
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 426
EUR 2.20

Pastkarte
Aleksandrs Apsītis

Lote Nr. 427
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 428
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 429
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 430
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 431
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 432
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 433
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 434
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 435
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 436
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 437
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 438
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 439
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 440
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 441
EUR 33.00

Edgars Ozoliņš (1930.-1987.)
Mednieks
Pap., tuša, akv., 23.5x28cm
1955.g.

Lote Nr. 442
EUR 22.00

Valentīns Ozoliņš (1927.g.)
Ķekatas
Pap., oforts., 16x11cm
1987.g.

Lote Nr. 443
EUR 27.50

Velta Toropina (1925.-2007.)
Eglīte visiem
Pap., akv., 30x17cm

Lote Nr. 444
EUR 27.50

Velta Toropina (1925.-2007.)
Jocīgā ballīte
Pap., akv., 18x26cm

Lote Nr. 445
EUR 22.00

Valentīns Ozoliņš (1927.g.)
Jauniela 1/50
Pap., oforts., 15x13cm
1986.g.

Lote Nr. 446
EUR 33.00

Zigurds Zuze (1929.-2003.)
Gleznotājs darbnīcā
Pap., tuša, 18.5x18cm

Lote Nr. 447
EUR 1.10

Latvju dainas
167 lpp.

Lote Nr. 448
EUR 1.10

Liepu laipa
333 lpp.

Lote Nr. 449
EUR 1.10

K.Arājs
Pasakas par dzīvniekiem
283 lpp.

Lote Nr. 450
EUR 1.10

Stendals
Sarkanais un melnais
523 lpp.

Lote Nr. 451
EUR 1.10

Latviešu sakāmvārdi un parunas
291 lpp.

Lote Nr. 452
EUR 1.10

Kr. Barona “Latvju dainu” izlase
Dainas
352 lpp.

Lote Nr. 453
EUR 1.10

Latviešu tautas teikas
461 lpp.

Lote Nr. 454
EUR 1.10

6 grāmatas
Aforismu krājums – kas ir kas?; ģimene; prāts;
laime; laulība; Zinības

Lote Nr. 455
EUR 1.10

Sievietes
Aforismu krājums
44 lpp.

Lote Nr. 456
EUR 1.10

Э.Жигурс
Рижское взморье

Lote Nr. 457
EUR 1.10

Latviešu Jūrnieka traģēdija Krievijā 1941-1942
Friča Spales dienasgrāmata
185 lpp.

Lote Nr. 458
EUR 1.10

Jēkabs Bīne
Katalogs
48 lpp.

Lote Nr. 459
EUR 1.10

Галина Карклинь
Лео Кокле
79 lpp.

Lote Nr. 460
EUR 1.10

Oļģerts Saldavs
Vilhelms Purvītis
137 lpp.

Lote Nr. 461
EUR 3.30

J.Rainis
Indulis un Ārija
340 lpp.

Lote Nr. 462
EUR 3.30

Иван Евдокимов
Суриков
221 lpp.

Lote Nr. 463
EUR 3.30

Henriks Ibsens
Pers Gints
243 lpp.

Lote Nr. 464
EUR 11.00

Rīgas Pils
Ar Latvijas naudas kaltuves vadītāja parakstu

Lote Nr. 465
EUR 15.00

K.Vanags
Ceļvedis pa dzimto zemi
2. daļa
569 lpp.

Lote Nr. 466
EUR 5.50

Rīgas mākslinieku grupas
Izstādes katalogs

Lote Nr. 467
EUR 11.00

P.Bērziņš
Latvijas brīvības cīņas
135 lpp.

Lote Nr. 468
EUR 5.50

Sirds un saules dziesma
Dievs, svētī Latviju
29 lpp.

Lote Nr. 469
EUR 11.00

Zviedru laiki Vidzemē
435 lpp.

Lote Nr. 470
EUR 2.20

Restorāna “Jūras pērle” ēdienkarte

Lote Nr. 471
EUR 2.20

3 Avīzes
Sikspārnis 1938.g., Nr.734
Sociāldemokrāts 1921.g., Nr.152
Rīgas ziņas 1916.g., Nr.169

Lote Nr. 472
EUR 5.50

Karte
Altžemaiten, 42,5×54,5 cm

Lote Nr. 473
EUR 1.10

49 grāmatas

Lote Nr. 474
EUR 3.30

Etiķete
Limonāde

Lote Nr. 475
EUR 1.10

Ex-libris
Kārlis Ieviņš

Lote Nr. 476
EUR 1.10

Ex-libris
P.Miezitis

Lote Nr. 477
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 478
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 479
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 480
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 481
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 482
EUR 1.10

Stereokartiņa

Lote Nr. 483
EUR 1.10

Stereokartiņa

Lote Nr. 484
EUR 1.10

Stereokartiņa

Lote Nr. 485
EUR 1.10

Stereokartiņa

Lote Nr. 486
EUR 1.10

Stereokartiņa

Lote Nr. 487
EUR 1.10

Stereokartiņa

Lote Nr. 488
EUR 1.10

Stereokartiņa

Lote Nr. 489
EUR 550.00

R.Zariņš
Zīmējums
Pap., ogle, zīm., krītiņš, 35x51cm

Lote Nr. 490
EUR 1.10

Dzērve
Ainava
a.e., 30x40cm

Lote Nr. 491
EUR 3.30

M.Miezīte
Ziedi
k.e., 37.5x27cm

Lote Nr. 492
EUR 220.00

I.Zariņš
Venēcija 4/20
Grafika, 31x63cm

Lote Nr. 493
EUR 33.00

Junkers
Vecrīga
Pap., linogr., 18.5x14cm

Lote Nr. 494
EUR 55.00

O.Ābelīte
Klusā daba
Pap., linogr., 33.5×38.5cm

Lote Nr. 495
EUR 440.00

Pēteris Postažs
Lelle
Pap., pastelis 58x70cm
1940.g.

Lote Nr. 496
EUR 11.00

Ivars Zaikins
Putns
k.e., 25x20cm
2010.g.

Lote Nr. 497
EUR 33.00

Uldis Zemzaris
Rasamons
Pap., tuša, 13.5×24.5cm

Lote Nr. 498
EUR 600.00

H. Veldre
Ainava
k.e., 63x84cm

Lote Nr. 499
EUR 660.00

H. Veldre
Ainava
k.e., 71.5x90cm

Lote Nr. 500
EUR 33.00

Rūta Šteinerte (1942 – 2003)
Baltie trauki
a.e., 1990-tie, 54.7x85cm

Lote Nr. 501
EUR 33.00

Rūta Šteinerte (1942 – 2003)
Baltie trauki
k.e., 1992.g., 74.6x60cm

Lote Nr. 502
EUR 330.00

Kārlis Lejnieks
Tilts
a.e., 81×64.5cm

Lote Nr. 503
EUR 1.10

E.Buka
Ainava
Koks, e., 35.5x52cm

Lote Nr. 504
EUR 33.00

Ieva Markēviča – Caruka
Lidojums
Pap., tuša, akv., 35x46cm
1993.g.

Lote Nr. 505
EUR 66.00

Gravīra
Siege de Thoorn par les Suedois
en 1703.
23x13cm

Lote Nr. 506
EUR 66.00

Gravīra
Combat de Pultusck entre les Suedois
& les Saxons
en 1703.
22.5x13cm

Lote Nr. 507
EUR 66.00

Gravīra
Combat de Pultusck entre les Suedois
Et les Saxons
en 1703.
19x13cm

Lote Nr. 508
EUR 33.00

Visvaldis Garokalns (11.11.1933 – 31.12.2005)
Ainava
Pap., akvarelis, 51x55cm

Lote Nr. 509
EUR 55.00

Ēriks Caune
Upe
Pap., akv., 54x54cm

Lote Nr. 510
EUR 77.00

Albins Dzenis (1907-1998)
Mājas
K.e., 37.5×46.5cm

Lote Nr. 511
EUR 1.10

Kopija no V.Purvīša
a.e., 49x70cm

Lote Nr. 512
EUR 330.00

Ansis Artums (1908 – 1997)
Ābele
a.e., 49×36.5 cm

Lote Nr. 513
EUR 0.55

Ainava
Izšuvums
50x69cm

Lote Nr. 514
EUR 275.00

Ansis Artums (1908 – 1997)
Ainava
a.e., 46×46cm

Lote Nr. 515
EUR 55.00

Staņislavs Diņģelis (1899-1988)
Ziedi
k.e., 50.5×30.5cm

Lote Nr. 516
EUR 55.00

Staņislavs Diņģelis (1899-1988)
Mežs
a.e., 32×47.5cm

Lote Nr. 517
EUR 33.00

Dailis Rožlapa (1932 – 2014)
Ainava
k.e., 60.5×50.5cm

Lote Nr. 518
EUR 44.00

Jānis Brekte (1920. — 1985.)
Mežs
Pap., akv., 52x36cm
1964.g.

Lote Nr. 519
EUR 110.00

Staņislavs Diņģelis (1899-1988)
Grobiņas mežā
a.e., 50x65cm

Lote Nr. 520
EUR 44.00

Kārlis Sauka (1904. – 1983.)
Alekša upīte Kuldīgā
Asējums, 25.5×31.5cm
1943.g.

Lote Nr. 521
EUR 5.50

Olga Reintāle
Ainava
Pap., akv., 25x35cm
1978.g.

Lote Nr. 522
EUR 5.50

Olga Reintāle
Bērni
Pap., akv., 26.5x28cm
1976.g.

Lote Nr. 523
EUR 55.00

Dokuments
Liepājas fabrikantu apv.
1930.g., 8.nov.

Lote Nr. 524
EUR 55.00

Dokuments
Rīgas fabrikantu apv.
1930.g., 8.nov.

Lote Nr. 694
EUR 3.30

2 naudaszīmes + Obligācija

Lote Nr. 695
EUR 22.00

Medaļa

Lote Nr. 696
EUR 1.65

Medaļa

Lote Nr. 697
EUR 1.65

Medaļa

Lote Nr. 698
EUR 1.65

Medaļa

Lote Nr. 699
EUR 1.65

Medaļa

Lote Nr. 700
EUR 1.65

Medaļa

Lote Nr. 701
EUR 1.65

Medaļa

Lote Nr. 702
EUR 1.65

Medaļa

Lote Nr. 703
EUR 1.65

Medaļa

Lote Nr. 704
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 705
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 706
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 707
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 708
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 709
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 710
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 711
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 712
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 713
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 714
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 715
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 716
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 717
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 718
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 719
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 720
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 721
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 722
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 723
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 723
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 724
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 725
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 726
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 727
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 728
EUR 3.30

Medaļa

Lote Nr. 729
EUR 1.10

Mikroskops
h=20.5cm

Lote Nr. 730
EUR 1.10

Binoklis

Lote Nr. 731
EUR 0.55

Dzirnaviņas

Lote Nr. 732
EUR 11.00

Leļļu krejuma trauciņš
h=7.5cm. d=3.5cm
Porc., Kuzņecova f-ka

Lote Nr. 733
EUR 11.00

Porcelāna trauciņš

Lote Nr. 734
EUR 33.00

Vāze
V.Krisone
Roku darbs
h= 10.5cm, d=8cm

Lote Nr. 735
EUR 55.00

Vāze
Roku darbs
V.Krisone
h=21.5cm, d=8.5cm

Lote Nr. 736
EUR 110.00

Vāze
Kopenhāgena
Porc., h=32cm, d=12cm

Lote Nr. 737
EUR 11.00

Vāze
Kaiser, Vācija
Porc., h=20cm, d=8cm

Lote Nr. 738
EUR 3.30

Vāze
Bavārija, Vācija
Porc., h=24.5cm, d=8.5cm

Lote Nr. 739
EUR 11.00

Vāze
h=18cm, d=12.5cm
ap 1960.g.

Lote Nr. 740
EUR 33.00

Servīze (43 piederumi)
8 krūzītes, 2 zupas trauki
10 mazie šķīvīši, 8 lielie šķīvji
2 paplātes, Tējkanna, liels trauks ar vāku,
Cukurtrauks, piena trauks, krējuma trauks, lielāks kausiņš,
Vāzīte, svečturis
Porc., Vācija, Bavārija

Lote Nr. 741
EUR 5.50

Servīze (26 trauki)
12 krūzītes, 12 apakštasītes, piena trauks, kafijas kanna
Porc., Polija

Lote Nr. 742
EUR 5.50

Servīze (13 trauki)
6 krūzītes, 6 apakštasītes, cukurtrauks
Porc., Polija

Lote Nr. 743
EUR 11.00

Trauks
Kuzņecova f-ka, h=17cm
ap 1880.g.
2 defekti

Lote Nr. 744
EUR 5.50

Šķīvis
Vējdzirnavas
Roku darbs
Porc., d=20cm

Lote Nr. 745
EUR 3.30

Mērču trauks
Porc., Kuzņecova f-ka
h=12cm
ap 1880.g.

Lote Nr. 746
EUR 11.00

Krūka
Kuzņecova f-ka, h=32.5cm
ap 1880.g.
Vairāki defekti

Lote Nr. 747
EUR 11.00

Trauks
Studentu virtuve JLA
Porc., Kuzņecova f-ka
h=12cm

Lote Nr. 748
EUR 5.50

Krūzīte
h=6.5cm, d=7.5cm
Porc., Kuzņecova f-ka

Lote Nr. 749
EUR 11.00

Liela krūze
h=13cm, d=11cm
Porc., Kuzņecova f-ka

Lote Nr. 750
EUR 22.00

Tējkanna
Vedžvuda
Anglija, h=10cm

Lote Nr. 751
EUR 5.50

Krūzīte + tasīte
Krūzīte h=4.6cm, d=5cm
Tasīte d=11.6cm
Porc., fabrika Gardner

Lote Nr. 752
EUR 5.50

Krūzīte + Tasīte
Krūzīte h=5.5cm, d=9cm
Tasīte d=14.5cm
Porc., Kuzņecova f-ka

Lote Nr. 753
EUR 25.00

Augļu sķīvis
Fajanss
Kuzņecova f-ka, d=23.5 cm, 1860.-1880. g.

Lote Nr. 754
EUR 22.00

Šķīvis
“Tukums”
diametrs – 31.5 cm

Lote Nr. 755
EUR 11.00

Šķīvis
“Dejotāji”
diametrs – 29.5 cm

Lote Nr. 756
EUR 33.00

Servīze (8 trauki)
6 šķīvji, zivju šķīvis, bļoda
Porc., Kuznecova f-ka

Lote Nr. 757
EUR 11.00

Krūze
Kuzņecova f-ka, h=13.5cm
ap 1880.g.
Restaurēta krūzes osa

Lote Nr. 758
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 759
EUR 8.50

Medaļa

Lote Nr. 760
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 761
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 762
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 763
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 764
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 765
EUR 11.00

Paplāte
22x33cm
Porc., Kuzņecova f-ka

Lote Nr. 766
EUR 1.10

Groziņš
h=6cm, d=15cm
Porc., PFF

Lote Nr. 767
EUR 22.00

Vāze
h=46cm, d=19cm
J.Krievs, Tukumā

Lote Nr. 768
EUR 5.50

Kauss
Vācija, h=28cm

Lote Nr. 769
EUR 3.30

Kauss
Vācija, h=24cm

Lote Nr. 770
EUR 33.00

Kauss 0.5l
Sveiks vārda-dienā!
h=16cm, d=7cm

Lote Nr. 771
EUR 33.00

Kauss 0.5l
Sveiks Jēkab!
Tveri kausu, Dzeri sausu!
h=16cm, d=7cm

Lote Nr. 772
EUR 5.50

Kauss ar vāku
Düsseldorf
Vācija, h=19cm

Lote Nr. 773
EUR 3.30

Kauss ar vāku
Neuschwanstein
h=14cm, d=4cm
ap 2000.g.

Lote Nr. 774
EUR 2.20

Vāzīte
Porc., PFF, h=5cm, d=2cm

Lote Nr. 775
EUR 1.10

Karafe
Stikls, slīpējums
h=30.5cm

Lote Nr. 776
EUR 33.00

Sudraba Karafe 925 sterling. Augstums 18 cm. Svars 102 grami

Lote Nr. 777
EUR 88.00

Sudraba kauss 875° un 84° EC. Augstums 9 cm. Svars 60.82 grami

Lote Nr. 778
EUR 22.00

Sudraba glāzīte. AK. 1882. ЗЕ 84°. Augstums 5 cm. Svars 20,08 gr.

Lote Nr. 779
EUR 175.00

Sudraba glāzīte 875°, emalja. Augstums 5,5 cm. Svars 55.19 grami

Lote Nr. 780
EUR 11.00

Sudraba salvešu riņķi, 875°. AB. Augstums 3 cm, diametrs3,5×4,2 cm. Svars 35 grami

Lote Nr. 781
EUR 11.00

Sudraba glāzīte, 84° Augstums 6,5 cm, diametrs 6 cm. Svars 64 grami

Lote Nr. 782
EUR 16.50

Sudraba tējas sietiņš, 875°. Augstums 2,3 cm. Svars 21.58 grami

Lote Nr. 783
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Sudraba kāts 875°. Garums 19,8 cm

Lote Nr. 784
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Sudraba kāts 875°, garums 20 cm

Lote Nr. 785
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Sudraba kāts 875°, garums 19 cm

Lote Nr. 786
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Sudraba kāts 875°, garums 22 cm

Lote Nr. 787
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Sudraba kāts 875°, garums 19 grami

Lote Nr. 788
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Sudraba kāts 875°, garums 22 cm

Lote Nr. 789
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Sudrabs 875, garums 11,3 cm. Svars 12 grami

Lote Nr. 790
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Sudraba kāts 875°, garums 16,5 cm

Lote Nr. 791
EUR 22.00

Sudraba galda piederumi 6 gab. Sudraba kāts 800°, garums 15,3 cm

Lote Nr. 792
EUR 5.50

Sudraba galda piederums, 875°, garums 11,5 cm, svars 11 grami

Lote Nr. 793
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Tortes lāpstiņa ar sudraba kātu 875°, garums 30,5 cm

Lote Nr. 794
EUR 5.50

Sudraba galda piederums. Tortes lāpstiņa ar sudraba kātu 875°, garums 27 cm

Lote Nr. 795
EUR 22.00

Cukura standziņas. Sudrabs 875° un 84°. Garums 14,7 cm, svars 43.90 grami

Lote Nr. 796
EUR 33.00

Sudraba kulons

Lote Nr. 797
EUR 1.10

Binoklis

Lote Nr. 798
EUR 1.10

Kāršu kaste
Ar kārtīm

Lote Nr. 799
EUR 1.10

Ģērbonis
Grobiņa
25.5×16.5cm

Lote Nr. 800
EUR 1.10

Ģērbonis
Liepāja
1625.g
Defeks kreisajā malā

Lote Nr. 801
EUR 44.00

Skapītis
Atveramas žalūzijas tipa durvis ar atslēgu
7 atvilktnes
h=91cm, 48.5x46cm
Koks

Lote Nr. 802
EUR 88.00

Galds-bāriņš
h=76,5cm, d=69cm
Atveramas durtiņas
Stikls, koks

Lote Nr. 803
EUR 3.30

Kažokāda

Lote Nr. 804
EUR 22.00

Statuja
Metāls, koks
h=49cm

Lote Nr. 805
EUR 1.10

2 Figūras-karafes
Liels un mazs pingvīns
Porc., LFZ, h=23cm, h=15cm
Mazajam pingvīnam trūkst galva

Lote Nr. 806
EUR 11.00

Figūra
Porc., PFF, h=11cm

Lote Nr. 807
EUR 11.00

Figūra
Porc., PFF, h=13cm

Lote Nr. 808
EUR 77.00

Porcelāna figūra
Restaurēts

Lote Nr. 809
EUR 22.00

Figūra
Meitene
Porc., RPR, h=19.5cm

Lote Nr. 810
EUR 132.00

Figūra
Ražas vācēja
Porc., RPF, h=30.5cm

Lote Nr. 811
EUR 33.00

Figūra
Slēpotājs
Porc., PFF, h=16cm

Lote Nr. 812
EUR 33.00

Figūra
Meža cūka
Porc., PFF, h=14cm

Lote Nr. 813
EUR 22.00

Figūra
Ola
Porc., h=11cm

Lote Nr. 814
EUR 33.00

Figūra
Līgo
Porc., RPF, h=13.5cm
1956.g.

Lote Nr. 815
EUR 11.00

Porcelāna figūra
Tautas dejotāja
Leja Novožeņeca
h=13cm
1950-60.g.

Lote Nr. 816
EUR 4.40

Figūra
Dejotājs
Porc., RPF, h=11cm
1950-tie gadi

Lote Nr. 817
EUR 33.00

Figūra
No kalniņa
Porc., h=12cm
1954.-56.g.

Lote Nr. 818
EUR 3.30

Figūra
Stirna
Porc., PFF, h=7.5cm

Lote Nr. 819
EUR 1.10

Figūra
Stirna
Porc., Kuzņecova f-ka, h=5.5cm

Lote Nr. 820
EUR 3.30

Figūra
Tautas dejotāja
Leja Novožeņeca
Porc., PFF, h=13cm

Lote Nr. 821
EUR 11.00

Figūra
Meitenīte ar ziediem
Porc., RPR, h=160cm
1979.g.

Lote Nr. 822
EUR 11.00

Figūra
Meitene ar ziediem
Porc., PFF, h=7.7cm
1947.-70.g.

Lote Nr. 823
EUR 44.00

2 figūriņas
Papjē-mašē
h=10cm

Lote Nr. 824
EUR 1.10

Figūra
Krievu bruņinieks uz zirga
Biskvīts, gleznojums
h=19cm

Lote Nr. 825
EUR 22.00

Figūra
Geiša, R. Pancehovska
Porc., RPFF, h=9.7 cm
1955.g.

Lote Nr. 826
EUR 22.00

Figūra
Meitene ar vainagu
porc., RPF, h=19cm

Lote Nr. 827
EUR 9.90

Figūra
Pingvīns
Porc., LFZ, h=15 cm, 1970.-90.g.

Lote Nr. 828
EUR 5.50

Figūra
Stirna ar mazuli
Porc., Minska, h=16.5cm

Lote Nr. 829
EUR 8.50

Medaļa

Lote Nr. 830
EUR 8.80

Medaļa
Staļingrada

Lote Nr. 831
EUR 1.10

Medaļa

Lote Nr. 832
EUR 42.00

Medaļa

Lote Nr. 833
EUR 42.00

Medaļa

Lote Nr. 834
EUR 42.00

Medaļa

Lote Nr. 835
EUR 21.00

Medaļa
Prāga

Lote Nr. 836
EUR 83.00

Kara skolas žetons

Lote Nr. 837
EUR 150.00

Medaļa
Latvijas kara invalīdu savienība

Lote Nr. 838
EUR 90.00

Medaļa, Aizsargi 3993
un frakas krūšu nozīme Aizsargi

Lote Nr. 839
EUR 209.00

Medaļa
Aizsargu krusts bez lentes

Lote Nr. 840
EUR 1.10

Medaļa ar grāmatiņu

Lote Nr. 841
EUR 1.10

Medaļa ar grāmatiņu

Lote Nr. 842
EUR 5.50

Medaļa ar kasti un grāmatiņu

Lote Nr. 843
EUR 0.55

Medaļa ar grāmatiņu

Lote Nr. 844
EUR 0.55

Medaļa ar grāmatiņu

Lote Nr. 872
EUR 5.50

Теодорь Гомперць
Греческие мыслители

Lote Nr. 873
EUR 5.50

В.Мактевь
Полная школа писателей,
корреспондентовь и операторовь

Lote Nr. 874
EUR 11.00

Г.Ф.Шершеневичь
Обрщая теория права

Lote Nr. 875
EUR 11.00

Энрико Ферри
Уголовная социология

Lote Nr. 876
EUR 88.00

4 grāmatas
Свод законов
Российской Империи (V-IX, X-XIII, XIV-XVI)
+ Указатель

Lote Nr. 877
EUR 11.00

Porcelāna figūra
Lapsa
porc., PFF, h=8cm

Lote Nr. 878
EUR 550.00

Medaļa
Autors V.Purvītis
Karl Georg von Manteuffel, Katzdangen
Izg. laiks: 10.10.1904.

Lote Nr. 879
EUR 1.10

3 Pastkartes

Lote Nr. 880
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 881
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 882
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 883
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 884
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 885
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 886
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 887
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 888
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 889
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 890
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 891
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 892
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 893
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 894
EUR 0.55

Naudaszīme
Nelocīta

Lote Nr. 895
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 896
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 897
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 898
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 899
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 900
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 901
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 902
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 903
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 904
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 905
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 906
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 907
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 908
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 909
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 910
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 911
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 912
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 913
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 914
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 915
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 916
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 917
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 918
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 919
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 920
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 921
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 922
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 923
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 924
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 925
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 926
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 927
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 928
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 929
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 930
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 931
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 932
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 933
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 934
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 935
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 936
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 937
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 938
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 939
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 940
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 941
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 942
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 943
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 944
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 945
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 946
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 947
EUR 0.55

Naudaszīme

Lote Nr. 948
EUR 0.55

Naudaszīme