Mākslas un antikvāro priekšmetu izsole

Norises laiks:
24.11. – 28.11.17

Lote Nr. 1
EUR 5.50

Sporta žurnāls “Mednieks un makšķernieks” (5gab.)
Rīgā, 1929.g.-5.Nr., 1931.g.-4.Nr., 1934.g.-9.Nr., 1939.g.-9.Nr.

Lote Nr. 2
EUR 3.30

Žurnāls “Meža dzīve” (3gab.), Nr.132,140,147
1936/37.g.

Lote Nr. 3
EUR 3.30

Ž.Sent-Iler “Austrumu kriptogrammas”
Rīga, 1930g.

Lote Nr. 4
EUR 2.20

E.Apare “Sapņi un nojautas”
Rīga, 1931g.

Lote Nr. 5
EUR 5.50

J.Sudrabiņš. Rakstu krājums “Palikušie”
1953g., Jēgera kat. norādīts tikai daži eks. ar atzīmi pirmā daļa

Lote Nr. 6
EUR 2.20

K.Zariņš. “Stokāns meklē taisnību”
Minhenē, 1946g.

Lote Nr. 7
EUR 7.70

E.Silkalns. “No rīta”
1974g.

Lote Nr. 8
EUR 22.00

Журналы заседаний Псковского уездного
земского собрания.(7шт.)
1893г.,1895г.,1896г.

Lote Nr. 9
EUR 16.50

Literārā gadagrāmata “Zari” (6gab.)
Stokholmā,1982/87.g.

Lote Nr. 10
EUR 13.20

K.Raijens “Pēdējā kauja”
1966.g.

Lote Nr. 11
EUR 27.50

E.Andersons “Latvijas bruņotie spēki”
1983.g.

Lote Nr. 12
EUR 4.40

Mēnešraksts “Jaunības tekas”
1913.g., jan. – jūn.

Lote Nr. 13
EUR 1.10

Fr.Bārda “Zemes dēls”
1937.g.

Lote Nr. 14
EUR 1.10

A.Austriņš “Puiškans”
1947.g.

Lote Nr. 15
EUR 22.00

“Latviešu karavīrs otrā pasaules kara laikā”
1989.g.

Lote Nr. 16
EUR 5.50

P.Upe “Tumšā robeža”
1948.g.

Lote Nr. 17
EUR 1.10

Nedēļas laikraksts “Bubulis” Nr.4
1928.g.

Lote Nr. 18
EUR 1.10

Nedēļas laikraksts “Bubulis” Nr.5
1928.g.

Lote Nr. 19
EUR 1.10

Nedēļas laikraksts “Bubulis” Nr.7
1928.g.

Lote Nr. 20
EUR 1.10

Nedēļas laikraksts “Bubulis” Nr.9
1928.g.

Lote Nr. 21
EUR 1.10

Nedēļas laikraksts “Bubulis” Nr.8
1928.g.

Lote Nr. 22
EUR 2.20

E.Birznieks-Upītis “Kustīgais Jānītis”
Rīga,1957.g.

Lote Nr. 23
EUR 1.10

“Dziesmusvētku vadonis”
1933.g.

Lote Nr. 24
EUR 5.50

A.Guleke “Mednieka piedzīvojumi”
1935.g.

Lote Nr. 25
EUR 2.20

A.Dziļums “Tornas grāvrači”
1949.g.

Lote Nr. 26
EUR 13.20

Mēnešraksts “Kadets” (1. – 12.)
1939.g.

Lote Nr. 27
EUR 2.20

J.Grots “Vēstules Solveigai”
1947.g.

Lote Nr. 28
EUR 13.20

V.Klētnieks “Senču raksti”
1963.g.

Lote Nr. 29
EUR 2.20

A.Johansons “Pakavu Dunoņa”
Stocholm, 1954.g.

Lote Nr. 30
EUR 4.40

A.Johansons “Pārlaicīgie ceļinieki”
Stocholm, 1956.g.

Lote Nr. 31
EUR 2.20

J.Jaunsudrabiņš “Neskaties saulē”
Ap 1946. g.

Lote Nr. 32
EUR 4.40

H.Buduls “Cilvēks dzīves spogulī”
1954.g.

Lote Nr. 33
EUR 1.10

Ed.Salna “Pildāmspalva”
1946. g.

Lote Nr. 34
EUR 1.10

K.Skalbe “Stāsti”
1946.g.

Lote Nr. 35
EUR 1.10

J.Kārstenis“Himeras ceļojumi”
1920.g.

Lote Nr. 36
EUR 2.20

V.Damberga dzejoļi “Zīmējumi”
Rīga,1907.g.

Lote Nr. 37
EUR 2.20

A. Niedra “Tautas nodevēja atmiņas”
Rīga,1924.g.

Lote Nr. 38
EUR 2.20

K.Raudive “Neredzamā gaisma”
1954.g.

Lote Nr. 39
EUR 11.00

Ā.Šilde “Pirmā republika”
1982.g.

Lote Nr. 40
EUR 1.10

J.Rainis “Indulis un Arija”
1946.g.

Lote Nr. 41
EUR 11.00

A.Švābe “Latvju kultūras vēsture” 2. daļa
Rīga,1922.g.

Lote Nr. 42
EUR 2.20

A.Baumanis “Krišjānis Barons”
1946.g.

Lote Nr. 43
EUR 22.00

“Strēlnieks” Nr. 34.-45.
1974./75.g.

Lote Nr. 44
EUR 3.30

A.Zaigs “Dzimtenes darbā”
1943.g.

Lote Nr. 45
EUR 5.50

R.Aizupe “Sešpadsmit gadi Sibirijā”
1974.g.

Lote Nr. 46
EUR 16.50

“Trimdas rakstnieki” 1., 2., 3.
1947.g.

Lote Nr. 47
EUR 1.10

“Vaiņags”
1930.g. Nr.1.

Lote Nr. 48
EUR 5.50

P.Jurevičs “Idejas un īstenība”
1965.g.

Lote Nr. 49
EUR 4.40

E.Raisters “Kad mēs jauni bijām”
1972.g.

Lote Nr. 50
EUR 16.50

Enciklopēdija“Latvijas jūrniecības vēsture” 1., 2.
1850-1950.g., 1950-2000

Lote Nr. 51
EUR 7.70

“Degsme”
1938.g.

Lote Nr. 52
EUR 1.10

P.Klāns “Burvība”
1946.g.

Lote Nr. 53
EUR 1.10

R.Skujiņa “Putni”
1947.g.

Lote Nr. 54
EUR 5.50

Ād.Šilde “Pret krievu virskundzību”
1990.g.

Lote Nr. 55
EUR 3.30

J.Lapiņš “Latvju kulturas ceļš”
1939.g.

Lote Nr. 56
EUR 5.50

“Studentu dziesmas”
Rīga,1934.g.

Lote Nr. 57
EUR 2.20

A.Švābe “Vecākās zemnieku tiesības”
Rīga,1927.g.

Lote Nr. 58
EUR 5.50

T.Plivjē “Staļingradas traģēdija”
1950.g.

Lote Nr. 59
EUR 7.70

I.Kolvins “Kanariss”
Londonā,1952.g.

Lote Nr. 60
EUR 16.50

“Es viņu pazīstu” (atkārtots izdevums)
1975.g.

Lote Nr. 61
EUR 3.30

T.Sīlis “Par brīvo Latviju domājot”
Kalifornijā,1980.g.

Lote Nr. 62
EUR 7.70

Ād.Šilde “Bez tiesībām un brīvības”
1944.-1965.g.

Lote Nr. 63
EUR 7.70

Ed.Virza “Jaunā Junda”
1976.g.

Lote Nr. 64
EUR 1.10

R.Egle “Kārlis Veidenbaums”
1925.g.

Lote Nr. 65
EUR 3.30

“Mirušie apsūdz”
1976.g.

Lote Nr. 66
EUR 4.40

Ed.Silkalns“Kritikas krāja”
1994.g.

Lote Nr. 67
EUR 27.50

Юри Лина“Под знаком скорпиона”
Стокгольм 2016.г., ar autora autogrāfu

Lote Nr. 68
EUR 3.30

J.Rainis“Uguns un nakts”
1972.g.

Lote Nr. 69
EUR 5.50

V.Ozols“Karšu zinātne”
Rīga,1948.g.

Lote Nr. 70
EUR 1.10

A.Eglītis“Uz vairoga”
1947.g.

Lote Nr. 71
EUR 1.10

K.Dziļleja “Mans brālītis”
1947.g.

Lote Nr. 72
EUR 1.10

“Daugavas vanagi”
1964.g., Nr.1

Lote Nr. 73
EUR 5.50

M.Kovaļevska “Astoņpadsmit”
1967.g.

Lote Nr. 74
EUR 5.50

“Latvija”

Lote Nr. 75
EUR 2.20

K.Dziļleja “Tālos ceļos”
1947.g., ar Vidberga ilustrācijām

Lote Nr. 76
EUR 5.50

“Dzīves pavasaris”
Rīga,1938.g.

Lote Nr. 77
EUR 2.20

“Jaunības apcirkņi” Nr.24
Vilis Veldre “Stāsti par manu māju”
Rīga, 1938.g.

Lote Nr. 78
EUR 2.20

“Jaunības apcirkņi” Nr.34
Atis Lācis “Veci paziņas”
Rīga, 1939.g.

Lote Nr. 79
EUR 2.20

“Jaunības apcirkņi” Nr.22
Kārlis Kraujiņš “Spoku dzirnas”
Rīga, 1938.g.

Lote Nr. 80
EUR 2.20

“Jaunības apcirkņi” Nr.16
Nikolajs Kalniņš “Kūleņu metēji”
Rīga, 1937.g.

Lote Nr. 81
EUR 2.20

“Jaunības apcirkņi” Nr.31
J.Rājums “Īsais Indriķis”
Rīga, 1939.g.

Lote Nr. 82
EUR 2.20

“Jaunības apcirkņi” Nr.7
Vilis Veldre “Seni stāsti par manu māju”
Rīga, 1937.g.

Lote Nr. 83
EUR 2.20

“Jaunības apcirkņi” Nr.3
Kārlis Rabācs “Tēvzemei un brīvībai”
Rīga, 1936.g.

Lote Nr. 84
EUR 3.30

A.Lejiņš “Gorkija iela 11a”
1976.g.

Lote Nr. 85
EUR 7.70

U.Ģērmanis “Zili stikli, zaļi ledi”
1968.g.

Lote Nr. 86
EUR 11.00

“Šerloks Holmss”
Rīga, 1908.g.

Lote Nr. 87
EUR 3.30

M.Timma “Pienenīte”
1946.g.

Lote Nr. 88
EUR 3.30

Rakstu krājums “Darbs un atpūta”
1939.g.

Lote Nr. 89
EUR 1.10

J.Rainis “Jāzeps un viņa brāļi”
1946.g., Kemptenē

Lote Nr. 90
EUR 5.50

“Dzīvā dzeja”
1955.g.

Lote Nr. 91
EUR 1.10

A.Dž.Kronins “Tirāns” (N. Strunkes vāks)

Lote Nr. 92
EUR 0.55

J.Poruks “Dzejas”
A. Norīša un Rūdolfa Vītola ilustrācijas

Lote Nr. 93
EUR 2.20

J.Miesnieks “Dzīvības neprāts”
1949.g.

Lote Nr. 94
EUR 3.30

“Daugavas gada grāmata”
Rīga,1935.g.

Lote Nr. 95
EUR 2.20

“Tēvu zeme un tēvs”
Rīga,1936.g.

Lote Nr. 96
EUR 5.50

J.Juškēvičs “Zobens pār Rīgu”
1966.g.

Lote Nr. 97
EUR 1.10

J.Ezeriņš “Dziesminieks un velns”
1949.g.

Lote Nr. 98
EUR 33.00

“О буквах сиречь и словах”

Lote Nr. 99
EUR 11.00

“Государственный архивный фонд СССР”
Москва, 1987.г.

Lote Nr. 100
EUR 2.20

“Из истории книжных фондов библиотеки Томского университета”
Томск,1992.г., 500 eksepmlāri

Lote Nr. 101
EUR 22.00

“История книги в СССР” (3 gab.)
Москва,1983.г.

Lote Nr. 102
EUR 5.50

Ād.Šilde “Pretestības kustība Latvijā”
Stokholma,1972.g.

Lote Nr. 103
EUR 17.60

Rakstu sējumi “Knuts Hamsuns” (15+1gab.)
15gab. – 1930.g
“Loks noslēdzies” – 1977.g.

Lote Nr. 104
EUR 3.30

Figūra
Auniņš
Porc., RPR, h=35cm, 1970.-1980.g

Lote Nr. 105
EUR 16.50

Figūra
Stirna ar mazuli
Porc., Minska, h=16.5cm

Lote Nr. 106
EUR 13.20

Figūra
Pingvīns
Porc., LFZ, h=15 cm, 1970.-90.g.

Lote Nr. 107
EUR 11.00

Figūra
Lauvēns
Porc., LFZ, h=11 cm, 1970.-90.g.

Lote Nr. 108
EUR 11.00

Figūra
Āpsis
Porc., LFZ, h=8.5 cm, 1970.-90.g.

Lote Nr. 109
EUR 27.50

Figūra
Bērns ar torni
Porc., Korosteņ, h=11 cm

Lote Nr. 110
EUR 66.00

Figūra
Čigāniete atpūtā
Porc., Duļeva, h=19 cm

Lote Nr. 111
EUR 5.50

Figūras (3. gab.)
Lācis ar bērniem
Biskvīts, RPFF, h1=6.5cm, h2=5.5cm, h3=4cm

Lote Nr. 112
EUR 88.00

Figūra
Meitene ar vainagu
Porcelāns, h=25cm, Minska

Lote Nr. 113
EUR 55.00

Figūra
Ņikuļins-Balbes no k/f “Kaukāza gūstekne”
Porcelāns, h=22cm

Lote Nr. 114
EUR 55.00

Figūra
Morgunovs-Bivalij no k/f “Kaukāza gūstekne”
Porcelāns, h=25.5cm

Lote Nr. 115
EUR 55.00

Figūra
Vicins-Trus no k/f “Kaukāza gūstekne”
Porcelāns, h=23.5cm

Lote Nr. 116
EUR 16.50

Figūra
Vīrietis Baroka tērpā
Porcelāns, h=16cm, Nezināma rūpnīca

Lote Nr. 117
EUR 16.50

Tējkanna
Metāls, koks, Gerhardi&CO

Lote Nr. 118
EUR 16.50

Mednieku soma
Āda, metāls, Francija, Joël Ronez Paris

Lote Nr. 119
EUR 2.20

Glāzes (2 gab.)
Stikls, H=10.5cm

Lote Nr. 120
EUR 11.00

Glāžu komplekts (6 gab.)
Stikls, slīpējums H=11cm, d=9cm

Lote Nr. 121
EUR 3.30

Nozīmes (2 gab.)
Czuwaj
H=2.5cm H2=1.5cm

Lote Nr. 122
EUR 5.50

Medaļa
Latvju 6. Dziesmu svētku piemiņai, Rīga 1926., T. Zaļkalns

Lote Nr. 123
EUR 5.50

Pudele
Oбщество пивоваренное промышленности в Риге

Lote Nr. 124
EUR 3.30

1931. g. Ceļu aizņēmumu obligācija – 20Ls

Lote Nr. 125
EUR 7.70

Cukurtrauks
Porc., Kuzņecova f-ka, h-10.5cm

Lote Nr. 126
EUR 16.50

Elektriskais patvāris (bez vada)
Porc., Ukraina?

Lote Nr. 127
EUR 7.70

Cukurtrauks
Porc., Kuzņecova f-ka, h=11cm

Lote Nr. 128
EUR 1.10

Dāmu pelnutrauks
RPR, h=9cm

Lote Nr. 129
EUR 6.60

Krējuma kanna
Porcelāns, Kuzņecova f-ka, h=14.5cm

Lote Nr. 130
EUR 13.20

Tortes sķīvīši (12 gab.)
Porcelāns, Jessen, d=18.2cm

Lote Nr. 131
EUR 11.00

Meitenes figūra-vāze
Autordarbs LB
Porcelāns, h=13cm

Lote Nr. 132
EUR 77.00

Figūra
Suns
Zeltīta bronza, marmors, h=19cm, Krievija, ap 1900. g.
Trūkst riņķis, mute kustināma

Lote Nr. 133
EUR 16.50

Augļu sķīvis
Fajanss (defekts malai), Kuzņecova f-ka, d=23.5 cm, 1860.-1880. g.

Lote Nr. 134
EUR 5.50

Servējamais šķīvis
Porcelāns, Dekols, Kuzņecova f-ka, L=32 cm

Lote Nr. 135
EUR 16.50

Nozīme
Vācu tautas svētki Rīgā
Misiņš, h=2.6 cm, 1927. g.

Lote Nr. 136
EUR 44.00

Izkārtne
Metāls, Emalja, h=18 cm, w=28.5 cm

Lote Nr. 137
EUR 5.50

Figūra
Suns
Porcelāns, RPF, h=8.7 cm

Lote Nr. 138
EUR 165.00

Figūra
Sniedzos pēc tālēm
Koks, h=27.5 cm, (nelieli defekti)
Pankoks Miķelis (Šveices periods)

Lote Nr. 139
EUR 165.00

Figūra
No rīta
Koks, h=20.5 cm, (nelieli defekti)
Miķelis Pankoks (Šveices periods)

Lote Nr. 140
EUR 27.50

Vāze
Ziedu motīvs
Klauzonē tehnika, misiņš, h=15.5 cm

Lote Nr. 141
EUR 27.50

Vāze
Ziedu motīvs
Klauzonē tehnika, misiņš, h=15.5 cm

Lote Nr. 142
EUR 20.00

Figūra
O. Žnikrup “Slidotavā”
Porc., RPFF, h=14.5cm

Lote Nr. 143
EUR 20.00

Figūra
L. Agadžanjans “Meitene ar trompeti”
Porc., h=6.3cm

Lote Nr. 144
EUR 27.50

Olu trauki
Kuzņecova f-ka, Porc., dekols, h=6.5cm, 1 traukam neliels defekts

Lote Nr. 145
EUR 7.70

Figūra
Skotu terjers
LFZ, porc., h=7cm, 1950.-1970. g.

Lote Nr. 146
EUR 27.50

Figūra
Futbolists, Z. Ulste
Porc., h=11.8cm, 1954.-1962. g.

Lote Nr. 147
EUR 5.50

Figūra
Tautu meita
Porc., RPF, h=6cm

Lote Nr. 148
EUR 5.50

Figūra
Kaķēns
Porc., h=2.5cm

Lote Nr. 149
EUR 550.00

Figūra
Futbolists
Porc., h=12 cm (restaurācija zābakam)
RPF rūpnīcas dāvana savas futbolkomandas spēlētājam pat 1. vietu
Rīgas pilsētas čempionātā futbolā

Lote Nr. 150
EUR 33.00

Figūra
Geiša, R. Pancehovska
Porc., RPFF, h=9.7 cm, 1955. g.

Lote Nr. 151
EUR 5.50

Figūra
Zivs, M. Dželagonija
Porc., RPFF, h=12.5 cm, 1947.-70. g.

Lote Nr. 152
EUR 5.50

Figūra
Foksterjers
Porc., LFZ, h=7.8 cm

Lote Nr. 153
EUR 22.00

Figūra
Indiešu dieviete ar spoguli
Bronza, h=18.5 cm, ap 1930. g.

Lote Nr. 154
EUR 11.00

Figūra
Olimpiskais lācis
Porc., Duļeva, h=13.8 cm

Lote Nr. 155
EUR 770.00

Vāze
Trijjūgs, J. Goļikovs
Lakas darbs, h=53 cm

Lote Nr. 156
EUR 44.00

Aproce
Sudrabs 925°, svars 68.65 gr.

Lote Nr. 157
EUR 55.00

Nozīme
Kodu Kaitseks
Igaunijas atrbrīvošanas karš 1918.-20.g.
Misiņš

Lote Nr. 158
EUR 5.50

Figūra
Lapsēns
Porc., RPF, h=8.2cm

Lote Nr. 159
EUR 5.50

Pelnutrauks
Porc., Kuzņecova f-ka, 8×7.5 cm

Lote Nr. 160
EUR 22.00

Figūra
Meitene ar cimdu, R. Pancehovska
Porc., h=14 cm

Lote Nr. 161
EUR 165.00

Figūra
Peldētāja, E. Ellers
Porc., RPF, h=25 cm

Lote Nr. 162
EUR 3.30

Figūra
Lācēns are medus podu
Porc., h=7 cm, Ļeņingrada(?)

Lote Nr. 163
EUR 13.20

Figūra
Lācis uz bumbas, M. Januža
Porc., RPF, h=11 cm

Lote Nr. 164
EUR 22.00

Figūra
Geiša, R. Pancehovska
Porc., RPFF, h=9.7 cm

Lote Nr. 165
EUR 11.00

Figūra
Cauna ar olu
Porc., LFZ, h=10.5 cm

Lote Nr. 166
EUR 27.50

Vāze
Ziedu motīvs
Klauzonē emalja, h=18 cm, Ķīna

Lote Nr. 167
EUR 88.00

Figūra
Peldētāja
Porc. h=25cm, 1953.-62.g

Lote Nr. 168
EUR 11.00

Trauku komplekts
Rīgas bazlāmam
Porcelāns, RPF

Lote Nr. 169
EUR 5.00

Saldumu sķīvis
LFZ, porcelāns, dekols, zeltījums, d=22cm

Lote Nr. 170
EUR 22.00

Rokassprādze
Sudrabs 875°

Lote Nr. 171
EUR 15.00

Sakta “5Ls”

Lote Nr. 172
EUR 7.70

Sakta
Sudrabs 875°, 7.87 gr.

Lote Nr. 173
EUR 9.90

Sakta
7.50 gr.

Lote Nr. 174
EUR 16.50

Sakta “5Ls”
Sudrabs 835°

Lote Nr. 175
EUR 9.90

Sakta
d=10cm, ap 1930.g, 47 gr.

Lote Nr. 176
EUR 22.00

Sakta
Zemas proves sudrabs, ap 1920. g., svars 99.4 gr., d=14cm

Lote Nr. 177
EUR 11.00

Koka šķīvis
Intarsija

Lote Nr. 178
EUR 44.00

Vāze
Kuzņecova fka
Porcelāns, dekols, zeltījums, rest. defekts apmalei

Lote Nr. 179
EUR 33.00

Zenta Radiņa
Dekoratīvs trauks
Māls, glazūra, 1940. g.

Lote Nr. 180
EUR 88.00

Vāze
Kobalta glazūra, zeltījums, RPR, 1970.-1980. g., h=31cm

Lote Nr. 181
EUR 250.00

Puķu trauks
Porc., Kuzņecova f-ka, Jugendstils, h=16cm, 30x20cm, ap 1900.g., restaurēts

Lote Nr. 182
EUR 280.00

Grāmatu turētājs “Ziloņi”.
Kuzņecova f-ka, porcelāns, h=22.5cm, restaurēts.

Lote Nr. 183
EUR 16.50

Žetons
1917. g., 27.feb. piemiņai, misiņš, 4.2×2.1 cm

Lote Nr. 184
EUR 11.00

Sakta

Lote Nr. 185
EUR 55.00

Servīze 6 pers. ar paplāti
Ķīna, ap 1960. g., paplāte, tējkanna, cukur tr.,
krējuma tr., cukura st., 6 karotītes, 6 apakštasītes, 6 tasītes

Lote Nr. 186
EUR 55.00

Alberts Silzemnieks
“Apkūlības”
Kartons, audekls, eļļa 33x40cm, 1894 – ?

Lote Nr. 187
EUR 49.50

Ieva Miezīte
“Baseins”
Audekls, akrils, 100×70 cm, 2010. g.

Lote Nr. 188
EUR 11.00

M. Miezīte
“Ceriņi”
Kartons, eļļa, 38×26.5 cm

Lote Nr. 189
EUR 88.00

Konrāds Ķikuts (1902. – 1990.)
“Skats uz Nacionālo operu”
Audekls, eļļa, 65×82 cm, 1940 – tie gadi

Lote Nr. 190
EUR 22.00

Valija Janševska (1910. – 1988.)
“Dzeltenie ziedi”
Audekls, eļļa, 60.5×60.5 cm, 1975. g.

Lote Nr. 191
EUR 9.90

Rūta Šteinerte (1942. – 2003.)
“Sievietes portrets”
Kartons, eļļa, 51×40 cm, ap 1970. g.

Lote Nr. 192
EUR 33.00

Oļģerts Saldavs (1907. – 1960.)
“Lauku darbi”
Finieris, eļļa, 11×16.5 cm, 1930. – tie g.

Lote Nr. 193
EUR 150.00

Elena Petrovna Samokiš-Sudkovska (1860. – 1924.)
“Melnās jūras akmeņainais krasts”
Audekls eļļa, 43×76 cm, ap 1885. g.

Lote Nr. 194
EUR 11.00

Romans Suta (1896. – 1944.)
“Mets dekoratīvajai vāzei”
Papīrs jaukta tehnika, L=19,5 cm

Lote Nr. 195
EUR 99.00

Emīlija Mērniece (1911.-1990.)
“Bēthovena 200-gades koncertā”
Audekls, eļļa, 60x50cm, ap 1970. g.

Lote Nr. 196
EUR 3.30

Nezināms autors
“Rudens”
Kartons, eļļa, 30.5×48.3cm, 1940. g.

Lote Nr. 197
EUR 11.00

Kārlis Cīrulis (1925.-1994.)
“Vecrīga. Jāņa Sēta”
Papīrs, oforts, 10×10 cm

Lote Nr. 198
EUR 110.00

Otīlija Pāne
“Jāņu nakts”
Kartons, eļļa, 35×49 cm, 1968. g.

Lote Nr. 199
EUR 66.00

Edgars Vinters (1919.-2014.)
“Upes Ainava”
Kartons, eļļa, 19×30.5 cm, ap 1960. – to g.

Lote Nr. 200
EUR 2.20

Kārlis Lapiņs “33 dodas uz Eiropu”
Rīgā, 1931. g.

Lote Nr. 201
EUR 1.10

S. Cielava “Artūrs Lapiņš”
Rīgā, 1969.g.

Lote Nr. 202
EUR 1.65

J.Graubiņš “Skolēnu kori”
I. krājums
2. pārstrādāts un papildināts iespiedums
Rīgā, 1929.g.

Lote Nr. 203
EUR 1.10

O.Grāvītis “Izcilāko latviešu komponistu īsas biogrāfijas”
Rīgā, 1953.g.

Lote Nr. 204
EUR 0.55

A.Torgāne, K.Pamše
“Teātris atmiņās 1. grāmata neaizmirstamā Anta Klints”
Rīgā, 1994.g.

Lote Nr. 205
EUR 3.30

Z.Mauriņa “Neaizsūtīta vēstule”
Rīgā, 1942.g.

Lote Nr. 206
EUR 4.40

V.Lācis “Četri braucieni”
Rīgā, 1937.g.

Lote Nr. 207
EUR 1.65

Georg Wihgrabs “Das lettische Schrifttum”
Rīgā, 1924.g.

Lote Nr. 208
EUR 5.50

Fr. Nīčes “Tā runāja Zaratustra”
Pirmā daļa, V.Plūdoņa tulkojums

Lote Nr. 209
EUR 2.20

A.Eglītis “Kosma konfirmacija”
Rīgā, 1944.g.

Lote Nr. 210
EUR 2.20

K.Ieviņa “Guntis un Daila”
Otrs izdevums
Ar K.Ieviņa autogrāfu
Rīgā, 1939.g.

Lote Nr. 211
EUR 1.10

Hermans Zudermans “Steffena Tromholta sieva”
I. daļa
1913.g.

Lote Nr. 212
EUR 1.10

Iļja Repins “Tuvais gadu tālē”
Rīgā, 1963.g.

Lote Nr. 213
EUR 3.30

A.Dauge “Kulturas ceļi”
Kopoti raksti I
Cēsīs, 1921.g.

Lote Nr. 214
EUR 1.65

Konstantīns Raudive “Pārpersonīgas un personīgais”
Otrais iespiedums
Rīgā, 1943.g.

Lote Nr. 215
EUR 1.65

“Vaigu vaigā ar Ameriku”
Rīgā, 1960.g.

Lote Nr. 216
EUR 1.10

Z.Mežavilks “Lielais basketbols”
Rīgā, 1964.g.

Lote Nr. 217
EUR 5.50

Б.H. Меншуткинъ “Михайлo Васильевичъ Ломоносовъ жизнеописание”
Sanktpēterburga, 1911.g.

Lote Nr. 218
EUR 3.30

A.Upīša “Latviešu jaunākās rakstniecības vesture”
Rīgā, 1911.g.

Lote Nr. 219
EUR 2.20

A.Grīns “Nameja gredzens”
Altgargē, 1947.g.

Lote Nr. 220
EUR 2.20

G.Kalniņa, A.Krauze “Šūsim pašas”
Rīgā, 1957.g.

Lote Nr. 221
EUR 2.20

Reiniķis Lapsa “Veca pasaka divpadsmit dziesmās”
Rīgā, 1878.g.

Lote Nr. 222
EUR 3.30

Fricis Dziesma “Dzīvības lokā”
Ar autora autogrāfu
Rīgā, 1942.g.

Lote Nr. 223
EUR 3.30

Elza Sterste “Edvarta Virzas pēdējās dzejas”
Otrs izdevums
Rīgā, 1942.g.

Lote Nr. 224
EUR 5.50

Jāņa Ruģēna dzīve un darbi
“Kad atnāks latviešiem tie laiki?”
Rīgā, 1939.g.

Lote Nr. 225
EUR 0.55

Jānis Tīdemanis (1897-1964) gleznu izstāde
LPSR Mākslas muzejā 1982. gada septembrī
Katalogs
Rīgā, 1982.g.

Lote Nr. 226
EUR 2.20

“Daugavas Vanagi”
Vēstnesis Nr.16 – Nr.26; 2001.g. – Nr.6
Rīgā, 1994., 1995., 2001.g.

Lote Nr. 227
EUR 1.10

J.Znotiņš, A. Andersons “Talsi”
Rīgā, 1958.g.

Lote Nr. 228
EUR 1.10

“Rīga”
Izdots Maskavā

Lote Nr. 229
EUR 1.10

“Tokija 1964”
Rīgā, 1965.g.

Lote Nr. 230
EUR 3.30

Klāvs Siliņš “Latviešu personvārdu vārdnīca”
Rīgā, 1990.g.

Lote Nr. 231
EUR 2.20

J.Jaunsudrabiņš “Augšzemnieki”
Kemptenē, 1946.g.

Lote Nr. 232
EUR 2.20

J.Jaunsudrabiņš “Atbalss”
Kemptenē, 1946.g.

Lote Nr. 233
EUR 2.20

J.Jaunsudrabiņš “Ziema”
Kemptenē, 1946.g.

Lote Nr. 234
EUR 2.20

Fr.Bārda “Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam”
Stutgartē, 1946.g.

Lote Nr. 235
EUR 2.20

Leo Svemps
Rīgā, 1968.g.

Lote Nr. 236
EUR 3.30

И.Нефедова “Джемма Скулме живопись”
Maskava, 1982.g.

Lote Nr. 237
EUR 16.50

“Между Балтикой и Берлином”
Mitteldeutscher verlag

Lote Nr. 238
EUR 11.00

“Die Malschule Johannes Walter-Kurau”
Verden, 2007.g.

Lote Nr. 239
EUR 5.50

V.Biļķins “Indriķa Livonijas hronika”
Rīgā, 1931.g.

Lote Nr. 240
EUR 7.70

V.Biļķins, M.Kundziņa “Latviešu dzimtļaužu bēgšana uz Rīgu”
Rīgā, 1937.g.

Lote Nr. 241
EUR 11.00

Edgars Dunsdorfs “Mūžīgais latviešu karavīrs”
Melburna, Austrālija, 1967.g.

Lote Nr. 242
EUR 3.30

K. Goppers “Krusttēvs Oskars”
Rīgā, 1923.g.

Lote Nr. 243
EUR 1.10

Kalendārs 1927. gadam
Rīgā

Lote Nr. 244
EUR 11.00

Latvijas vēstures avoti
II sējums
Rīgā, 1937.g.

Lote Nr. 245
EUR 11.00

Latvijas vēstures avoti
III sējums
Rīgā, 1940.g.

Lote Nr. 246
EUR 7.70

L.Ādamovičs “Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks”
Otrs izdevums
1963.g.

Lote Nr. 247
EUR 5.50

P.Jurevičs “Deutsche Kunst in Wort un Farbe”
Leipzig, 1911.g.

Lote Nr. 248
EUR 5.50

J.Dimza “Darījumu korespondences rokas grāmata”
Rīgā, 1938.g.

Lote Nr. 249
EUR 1.10

E.T.A. Hofmans “Velna eliksīri”
Rīgā, 1946.g.

Lote Nr. 250
EUR 2.20

А. Я. Головин “Встречи и Впечатления”
Ļeņingrada, Maskava, 1940.g.

Lote Nr. 251
EUR 11.00

“Фауна России” (3 gab.)
Sanktpēterburga, 1911., 1913., 1916.g.

Lote Nr. 252
EUR 1.10

И.П.Мюллер “Пять минут в день”
Rīga, 1927.g.

Lote Nr. 253
EUR 5.50

П.П.Ершов “Конек-горбунок”
Minhene, 1945.g.

Lote Nr. 254
EUR 3.30

“Latvija desmit gados”
Rīgā, 1928.g.

Lote Nr. 255
EUR 1.10

Leonīds Solovjevs “Miera grāvējs”
Rīgā, 1945.g.

Lote Nr. 256
EUR 1.10

K. Eliass “Onoré Domjé”
Rīgā, 1960.g.

Lote Nr. 257
EUR 1.10

T.Suta “Romans Suta”
Rīgā, 1975.g.

Lote Nr. 258
EUR 1.10

Jurģis Skulme “Krišjānis Kugra”
Rīgā, 1959.g.

Lote Nr. 259
EUR 2.20

Kārlis Ieviņš “Apskaidrošanās”
Ar autora autogrāfu
Rīgā, 1937.g.

Lote Nr. 260
EUR 2.20

Anšlavs Eglītis “Es biju varonis”
1955.g.

Lote Nr. 261
EUR 0.55

A.Deglavs “Rīga”
Rīgā, 1951.g.

Lote Nr. 262
EUR 0.55

Irma Grebzde “Tikai meitene”
Rīgā, 1969.g.

Lote Nr. 263
EUR 1.10

K.Skalbe “Sirds bagātība”
Rīgā, 1944.g.

Lote Nr. 264
EUR 2.20

Kārlis Ieviņš “Cīņa ar sievieti”
Ar autora autogrāfu
Rīgā

Lote Nr. 265
EUR 1.10

Kalevala somu tautas eps
Rīgā, 1964.g.

Lote Nr. 266
EUR 1.10

“Bērns paliek bērns”
“Svešs vai savējs”
Rakstu krājums II
Rīgā, 1939.g.

Lote Nr. 267
EUR 1.10

М.И.Васильев “Элементарный курс коммерческих вычислений”;
Inž. A. Zeltiņš “Apkurināšana”;
Sēklu tirgotava Rīgā
1918.g., 1932.g., 1939.g – Nr.18

Lote Nr. 268
EUR 16.50

Aviācija
Rakstu krājums
Rīgā ,1934.g.

Lote Nr. 269
EUR 2.20

Jēkabs Vītoliņš “Dzirdes mācība”
Rīgā, 1943.g.

Lote Nr. 270
EUR 2.20

Fr.Galenieks “Rokas grāmata biedrību darbiniekiem”
Rīgā, 1925.g.

Lote Nr. 271
EUR 5.50

E. Jirgensons “Automobīlis jautājumos un atbildēs”
Rīgā, 1944.g.

Lote Nr. 272
EUR 1.10

Pārskats par Latvijas kooperatīvu kongresu
padomes darbību 1926.g.
Rīgā, 1927.g.

Lote Nr. 273
EUR 2.20

I. Ņefedova “Valdis Kalnroze”
Rīgā, 1980.g.

Lote Nr. 274
EUR 3.30

A.Sauliets “Mazā pasaule”
Rīgā, 1942.g.

Lote Nr. 275
EUR 2.20

Arturs Klepers “Filozofijas vēstures kurss”
Rīgā, 1924.g.

Lote Nr. 276
EUR 2.20

Bebru Juris “Ganuzēna darbi un nedarbi”
Rīgā, 1942.g.

Lote Nr. 277
EUR 1.10

V. Freimane “Liepājas teātra 50 gadi”
Rīgā, 1958.g.

Lote Nr. 278
EUR 0.55

“Latvju domas”
Ausburg, 1947.g. – 2.Nr.

Lote Nr. 279
EUR 1.10

A.Deglavs “Rīga”
“Patrioti”
Hanavā, 1947.g.

Lote Nr. 280
EUR 2.20

“Apvāršņi”
Latviešu jaunās prozas izlase
1946.g.

Lote Nr. 281
EUR 4.40

J. Kadilis “Latviešu noveļu izlase”;
J. Kadilis “Latviešu noveļu izlase II”
1947.g.

Lote Nr. 282
EUR 3.30

A.Švābe “Latvju kultūra”
1948.g.

Lote Nr. 283
EUR 2.20

J.Rainis “Daugava”
Rīgā, 1919.g.

Lote Nr. 284
EUR 5.50

Jēkabs Stūlis “Bigauņciema un apkārtnes zvejnieki”
Rīgā, 1937.g.

Lote Nr. 285
EUR 3.30

V.Nemirovičs-Dančenko “Ivana neat-ceros laime”
Rīgā, 1919.g.

Lote Nr. 286
EUR 1.10

J.Poruks – 5 darbi
Apsīšu jēkabs “Pie pagasta tiesas”
Kemptene 1947.g.

Lote Nr. 287
EUR 3.30

Paulis Sproģis “Pāri okeānam”
Rīgā, 1937.g.
J.Birziņš “Ārstniecības augi”
Rīgā, 1939.g.
M.Hedžs “Cīņa ar ūdens nezvēriem”
Rīgā
R.Virsnieks “Kaukāzs”
Rīgā, 1943.g.
“Modernais teātris un tikumība”
Rīgā, 1900.g.

Lote Nr. 288
EUR 1.10

Dzintars
Rīga, 1970.g.

Lote Nr. 289
EUR 22.00

Laikmets (13 gab.)
1942.g.-Nr.18,19,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,52

Lote Nr. 290
EUR 77.00

Šungas grāmata
Dažādu autoru oriģināldarbi
Erotiski gleznojumi uz zīda
Ap 1900.g.

Lote Nr. 291
EUR 2.20

Valdis “Staburaga bērni”
Rīgā, 1936.g.

Lote Nr. 292
EUR 3.30

Latvijas Nacionālās operas desmit gadi
Rīgā, 1930.g.

Lote Nr. 293
EUR 7.70

Tukums pilsētas mākslas muzejs
Katalogs
Tukumā, 1938.g.

Lote Nr. 294
EUR 2.20

“Горный журналь или собрание сведений”
Но 7,часть 3.
С.П.Б 1845 г.

Lote Nr. 295
EUR 3.30

“Senatne un māksla II”
1936.g.

Lote Nr. 296
EUR 4.40

“Senatne un māksla III”
1936.g.

Lote Nr. 297
EUR 3.30

“Senatne un māksla IV”
1936.g.

Lote Nr. 298
EUR 4.40

“Senatne un māksla IV”
1938.g.

Lote Nr. 299
EUR 3.30

J. Grīnblats “Smiltenes-Trikātas novads saimniekošanas apstākļi un iespējamības”
Томск, 1992.г.

Lote Nr. 300
EUR 2.20

Arturs Mežaks, “Madlienas-Meņģeles draudze pagātnē un tagadnē”
Rīgā, 1938.g

Lote Nr. 301
EUR 2.20

Fotogrāfija
J.Janševskis

Lote Nr. 302
EUR 2.20

Fotogrāfija
Mācītājs ar ordeņiem
Fot., N.Doss St.Petersburg

Lote Nr. 303
EUR 5.50

Reklāmas karte
Allažu ķimelis joint stock company
A.Wolfshmidt

Lote Nr. 304
EUR 2.20

Pastkarte
Liepājas sinagoga

Lote Nr. 305
EUR 2.20

Fotogrāfijas (3 gab.)
T.Zaļkalns

Lote Nr. 306
EUR 77.00

Sienas panno
Neptūns
Māls, 33x29cm, V.De-Būrs

Lote Nr. 307
EUR 5.50

Sienas panno
Meitene ar sauli
Māls, 18×12.5cm, Autors G.Svikulis

Lote Nr. 308
EUR 55.00

Figūriņa
Meitenīte ar cimdiem
Aut. R. Pancehovska, porc., h=9.7cm

Lote Nr. 309
EUR 7.70

Figūriņas
Eglīte un zaķītis
RPR

Lote Nr. 310
EUR 11.00

Figūriņa
Meitene tautas tērpā
Porc., roku darbs, A.Paškevica

Lote Nr. 311
EUR 55.00

Figūra
Klauns
Ļeņingradas porc. rūpn.

Lote Nr. 312
EUR 66.00

Figūra
Tauriņš
Porc., gleznojums, RPF

Lote Nr. 313
EUR 55.00

Figūra
Tauriņš
RPF

Lote Nr. 314
EUR 55.00

Figūra
Tauriņš
RPF

Lote Nr. 315
EUR 33.00

Figūra
Tauriņš
RPF

Lote Nr. 316
EUR 22.00

Soma
Finieris, ap 1930.g.
Trūkst centrālā atslēga

Lote Nr. 317
EUR 22.00

Glāze
Sudrabs 875°
PSRS, sv. 47.09 gr.

Lote Nr. 318
EUR 27.50

Krūšu nozīme
Neatkarīgo mākslinieku biedrība

Lote Nr. 319
EUR 5.50

Monētas (2 gab.)
12 Einenthaler 1694.g.
Poluška, Krievija 1721.g.

Lote Nr. 320
EUR 1.10

Ķēdīte
Sudrabs 925°
Svars 1.43 gr.

Lote Nr. 321
EUR 2.20

Rokassprādze
Sudrabs 925°
Svars 3.18 gr.

Lote Nr. 322
EUR 1.65

Ķēdīte ar kulonu
Sudrabs 925°
Svars 2.13 gr.

Lote Nr. 323
EUR 5.50

Suvenīrkarote “Olština”
Sudrabs 875°
Svars 11.1 gr.

Lote Nr. 324
EUR 33.00

Saldumu trauks
Sudrabs, 875°
Tbilsi f-ka, sv. 107,62 gr.

Lote Nr. 325
EUR 16.50

Glāze
Sudrabs, 875°
PSRS, svars 30.42 g.

Lote Nr. 326
EUR 245.00

Augļu trauks
Sudrabs, 875°, svars 323.gr.
Latvija, meistars VL, ap 1930-to g.

Lote Nr. 327
EUR 30.00

Kauss
Latviešu strēlnieku darīnāts
J.Rota, 1915.g, misiņš, h=10,7 cm

Lote Nr. 328
EUR 3.30

Monētas (5 gab.)
Krievija
Kapeika 1735., Kapeika 1837. EM,KT, Kapeika 1853., Kapeika 1855. AM(?), Kapeika 1899. SRB

Lote Nr. 329
EUR 5.50

Stikla bļoda
H=10.5cm, d=17.7cm

Lote Nr. 330
EUR 3.30

Sienas panno
Meitene
Māls 33x29cm

Lote Nr. 331
EUR 11.00

Sienas šķīvis
Koks, dzintars, griezums
d=40cm

Lote Nr. 332
EUR 18.70

Zemkopības ministrija atzinība

Lote Nr. 333
EUR 18.70

Goda diploms
Latvijas lauksaimniecības kamera

Lote Nr. 334
EUR 18.70

Goda diploms
Piensaimniecībā

Lote Nr. 335
EUR 18.70

Ārsta diploms N°307
Latvijas universitāte 1940.g., 17.05

Lote Nr. 336
EUR 11.00

Medaļa
Friede, Fleiss, Seegen
Die neue Börse in Riga, 1852.-1856.

Lote Nr. 337
EUR 11.00

Medaļa
Jubilaum der Musse in Riga
1887. g.

Lote Nr. 338
EUR 33.00

Tējas sietiņš
Sudrabs 84°, sv. 31.47 gr.
Maskava, 1893.g.
Meistars M.G., proves meist. A.S.

Lote Nr. 339
EUR 3.30

Tējkarote
Sudrabs 875°, sv. 10.72 gr.
Tehnika:

Lote Nr. 340
EUR 66.00

Ādolfs Zārdiņš
Sabiedrība
Kartons, guaš, akv., 43x42cm

Lote Nr. 341
EUR 11.00

M.Dobelmane
Ainava
Audekls, eļļa, 59×72.5cm, 1965.g.

Lote Nr. 342
EUR 440.00

Alfejs Bromults (1913.-1991.)
Ezera mala
Audekls, eļļa, 60x73cm, 1989.

Lote Nr. 343
EUR 550.00

Harijs Veldre (1927.-1999.)
Siena kaudzes pie upes
Kartons, eļļa, 52×73.5 cm

Lote Nr. 344
EUR 2.20

Pastkarte
Tukums

Lote Nr. 345
EUR 22.00

Kārlis Celmiņš
Ziedi
Papīrs, akvarelis, 54x38cm

Lote Nr. 346
EUR 33.00

Rūta Šteinerte (1942.-2004.)
Klusā daba ar svečturi
Kartons, eļļa, 70.5×53.5 cm, 1990.g.

Lote Nr. 347
EUR 22.00

A.Čaupovs-Čavarts
Iela Vecrīgā
Papīrs, akvarelis, 62x45cm, 1982.g.

Lote Nr. 348
EUR 16.50

A.Čaupovs-Čavarts
Pavasaris
Papīrs, akvareļi, 68x56cm, 1982.g

Lote Nr. 349
EUR 9.90

E.Teders
Sv. Jāņa baznīca cēsīs
Papīrs, tuša, 45x54cm, 1929. g.

Lote Nr. 350
EUR 22.00

Marianna Peilāne (1915.-1996.)
Madonna
Audums, eļļa, 159x94cm

Lote Nr. 351
EUR 33.00

Bruno Sipāns (1913.-1973.)
1905.g. piemineklis
Kartons, eļļa, 50.5x69cm

Lote Nr. 352
EUR 11.00

Nezināms autors
Meža ainava ar upīti
Audekls, eļļa, 65.5×50 cm

Lote Nr. 353
EUR 33.00

Bruno Sipāns
Upes ainava
Kartons, eļļa, 49x74cm

Lote Nr. 354
EUR 22.00

A.Čaupovs-Čavarts
Vecrīga
Kartons, pasteli, 37x26cm, 1938.g.

Lote Nr. 355
EUR 77.00

Autors: Jānis Brekte
Ainava ar upi
Papīrs, akvarelis, 65x74cm, 1974.g.

Lote Nr. 356
EUR 33.00

A.Čaupovs-Čavars (1929.-1992.)
“Vecrīga”
Papīrs, jaukta teh., 61x40cm, 1980.g.

Lote Nr. 357
EUR 16.50

A.Čaupovs-Čavarts (1929.-1992.)
Vecrīga
Papīrs, jaukta teh., 36.5×24.5cm

Lote Nr. 358
EUR 660.00

L. Liberts (1895.-1959.)
Pilsētas skats ar tiltu
Fin., eļļa, 54.7×44.5cm

Lote Nr. 359
EUR 55.00

Ģedvets Eliass (1887.-1975.)
“Dubultakts”
Papīrs, ogle, 32x47cm

Lote Nr. 360
EUR 110.00

Daina Riņķe (1941.)
Zāles Zaļumā
K., e., 62x61cm, 2003.g.

Lote Nr. 361
EUR 99.00

Autors: Jānis Brekte (1920.-1985.)
Vecrīga
Papīrs, akvarelis, 23x15cm, 1971.g.

Lote Nr. 362
EUR 90.00

Ingrīda Kalna (1910.-1984.)
“Klusā daba ar āboliem”
A., e., 55×40.5cm, ap 1970.g.

Lote Nr. 363
EUR 27.50

Grāmatu turētājs
Tautu meita
Porc., RPF, h=20.5cm

Lote Nr. 364
EUR 2.20

Fotogrāfija
A.Birkerts

Lote Nr. 365
EUR 2.20

Fotogrāfija
Rīgas Jūrmala

Lote Nr. 366
EUR 2.20

Fotogrāfija
Pie Kaibaliņas

Lote Nr. 367
EUR 11.00

Modelis
Auto Kraz

Lote Nr. 368
EUR 16.50

Figūra
L. Agadžanjans “Meitene ar saksafonu”
Neliela restaurācija – piekrāsots vainadziņš

Lote Nr. 369
EUR 1.10

Žurnāls “Jaunais Greizais Spogulis”.
Nr.9. 1914. g. Ir bijis iesiets

Lote Nr. 370
EUR 2.20

W. Rofeneeka, “Slokas baznīcas no 1567.g. līdz 1929. gadam”
Vēsturiska apcere veltīta Slokas draudzei, pieminot Slokas baznīcas 75 mūža gadus, 1929.g.

Lote Nr. 371
EUR 2.20

Grāmata. G. F. Mutelis
“Mācītāja G.F. Muteļa piezīmes par Cesvaines draudzi” 1934.g., Izd. Rakstu Avots

Lote Nr. 372
EUR 3.30

Grāmata. Apsīšu Jēkabs “No Lizuma senatnes”
Pēc valsts arhīva avotiem
1928.g., Izd. A. Gulbis, Rīga

Lote Nr. 373
EUR 3.30

Grāmata. H. Enzeliņš
“Skats Cēsu pilsētas un novada pagātnē”
1936.g., Cēsu kūrorta komiteja

Lote Nr. 374
EUR 2.20

Grāmata. “Ventspils Bazīca un Draudze”
veltījums baznīcas 100 g. jubilejai
1935.g., Izdevēja Latv. ev.-lut. Baznīcas virsvalde.

Lote Nr. 375
EUR 2.20

Grāmata. K. E. Vinters “Matīšu baznīca 1687.-1937.”
Par piemiņu 1937. g. 21. septembrim
1937.g., apg. J. Dūnis

Lote Nr. 376
EUR 3.30

Grāmata. A. Eglīts “Raunas draudzes skola”
1910.g., Cēsis.

Lote Nr. 377
EUR 2.20

Žurnāls “Nākotne”
1944. g. Nr. 2

Lote Nr. 378
EUR 1.10

Grāmata. V. Lapacinska “Oļģerts Ābelīte”.
Rīga, Zinātne, 1978. g.

Lote Nr. 379
EUR 3.30

Grāmata. Ervīns Tīrumnieks
“Liel-Vircavas novads”
Jelgavā, 1937.g.

Lote Nr. 380
EUR 1.10

Žurnāls “Baltijas greizais spogulis”
Rīga, 1914.g. Nr.11/12

Lote Nr. 381
EUR 1.10

Žurnāls “Greizais spogulis”
Rīga, 1915.g. Nr.9/10

Lote Nr. 382
EUR 2.20

Grāmata.
“Leo Svemps”
Rīgā, 1968.g.

Lote Nr. 383
EUR 5.50

Grāmata, J. un K.Straubergs
“Bērzmuiža un viņas vēsture”
Rīgā, 1937.g.

Lote Nr. 384
EUR 11.00

A.Švābe, A.Būmanis, K.Dišlers
“Latviešu konversācijas vārdnīca” 20 sējums
Rīgā, 1939.-1940.g.

Lote Nr. 385
EUR 5.50

Ž.Karlsons
“Zviedru laiki Vidzemē”
Jaunais zinātnieks Nr.32
Rīgā, 1935.g.

Lote Nr. 386
EUR 44.00

Grāmata, Eugenijus Ivanauskas
“Lithuanian silver and gold hallmarks 1495-1945”
Kaunas, 2016.g.

Lote Nr. 387
EUR 1.10

Mēnešraksts, “Jaunības tekas”
Literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai
1926.g. II. pusgads

Lote Nr. 388
EUR 33.00

Grāmata, Г.К.Лукомский
“Памятники старинной архитектуры Россий”
Часть первая Русская провинция
Pēterburga

Lote Nr. 389
EUR 16.50

В.Виндельбанд
“История философии”
Sanktpētērburga, 1898.g.

Lote Nr. 390
EUR 1.10

Grāmata, “Muzeji un kultūras pieminekļi”
Rīga, 1981.g.

Lote Nr. 391
EUR 275.00

П.H.Полевой
“История Русской словесности” (6 gab.)
С древнейших времен до наших дней
Tомъ I – ч. 1., 2., Tомъ II – ч. 1., 2., Tомъ III – ч. 1., 2.
Sanktpēterburga, 1900.g.

Lote Nr. 392
EUR 1.10

Lija Dzene
“Aktieris pret savu gribu”
Dok. stāstījums par Eduardu Pāvulu
Rīga, 1987.g.

Lote Nr. 393
EUR 1.10

Grāmata, Aida Niedra
“Sieva”
Grāmatu draugs

Lote Nr. 394
EUR 2.20

“Via Dolorosa”
Staļinisma upuru liecības
Rīga, 1990.g.

Lote Nr. 395
EUR 5.50

August Deubner
“Baltische Monatsschrift”
27. Band.
Rīga, Maskava, Odessa, 1880.g.

Lote Nr. 396
EUR 2.20

Pastkartes (5 gab.)

Lote Nr. 397
EUR 2.20

Pastkartes (4 gab.)

Lote Nr. 398
EUR 5.50

Pastkarte

Lote Nr. 399
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 400
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 401
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 402
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 403
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 404
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 405
EUR 5.50

Pastkarte

Lote Nr. 406
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 407
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 408
EUR 5.50

Pastkarte

Lote Nr. 409
EUR 5.50

Pastkarte

Lote Nr. 410
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 411
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 412
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 413
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 414
EUR 1.65

Pastkarte

Lote Nr. 415
EUR 2.20

Pastkarte

Lote Nr. 416
EUR 1.65

Pastkarte

Lote Nr. 417
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 418
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 419
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 420
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 421
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 422
EUR 3.30

Pastkarte

Lote Nr. 423
EUR 4.40

Pastkarte

Lote Nr. 424
EUR 4.40

Pastkarte

Lote Nr. 425
EUR 6.60

Pastkarte

Lote Nr. 426
EUR 5.50

Pastkarte

Lote Nr. 427
EUR 5.50

Pastkarte

Lote Nr. 428
EUR 5.50

Pastkarte

Lote Nr. 429
EUR 5.50

Cepešu trauks
Jūgendstils
Porc., 50x33cm, ap 1900.g.

Lote Nr. 430
EUR 11.00

Terīne
Čehoslovkākija
Porc., h=11.cm, d=22.5cm

Lote Nr. 431
EUR 5.50

Vāze
Porc., RPFF, h=12cm

Lote Nr. 432
EUR 27.50

Figūra
Tenkotāja (defekts kājai)
Porc., Ļeņingradas izmēģ. rūpn., h=16,7cm

Lote Nr. 433
EUR 33.00

Šķīvis
Staburags
Porc., Kuzņecova f-ka, d=27cm

Lote Nr. 434
EUR 38.50

Krēsls
Ampīra stils
Raž. mēb. f-ka asociācija, Latvija, ap 1930.g.

Lote Nr. 435
EUR 1.10

Patkarte

Lote Nr. 436
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 437
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 438
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 439
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 440
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 441
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 442
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 443
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 444
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 445
EUR 1.10

Pastkarte

Lote Nr. 446
EUR 3.85

Pastkartes (8 gab.)

Lote Nr. 447
EUR 3.85

Pastkartes (8 gab.)